Tomasz Chinciński, prof. Instytutu - Instytut Pileckiego

Badania / Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami

dr hab. Tomasz Chinciński, prof. Instytutu

Tomasz Chinciński, historyk, dr hab. nauk humanistycznych, profesor instytutu w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Prowadzi badania nad dziejami mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym i postawami polskich Niemców podczas II wojny światowej. Interesuje się również genezą i początkami II wojny światowej, niemiecką okupacją Polski oraz funkcjonowaniem polskich i niemieckich służb specjalnych i policyjnych w XX w.

Stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst w Niemczech (2008-2009),  sekretarz zespołu badawczego (2003-2007) zajmującego się wyjaśnieniem wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września 1939 r.

Wybrane publikacje: Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty (red. wraz z P. Machcewiczem, 2008); Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku (2010); Postawy ludności niemieckiej na Pomorzu a wydarzania z 3–4 września 1939 r. w Bydgoszczy. W: P. Madajczyk (red.), Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939 (2021); Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 roku, „Dzieje Najnowsze”, t. 53, nr 3 (2021); Polscy Niemcy w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Przedwojenni obywatele polscy niemieckiego pochodzenia z byłego województwa pomorskiego osadzeni w KL Stutthof w latach 1942 1945 w związku nielojalnością wobec władz Rzeszy Niemieckiej, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, t. 6 (2022), s. 116-155.

 

https://orcid.org/0000-0003-0726-7528

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Chincinski

https://instytutpileckiego.academia.edu/TomaszChinci%C5%84ski

https://scholar.google.com/citations?user=gvj3YFMAAAAJ&hl=pl