dr Jerzy Rohoziński - Instytut Pileckiego

Jerzy Rohoziński (ur. 1971), doktor nauk humanistycznych, historyk, antropolog kultury, adiunkt w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami (Instytut Pileckiego), interesuje się historią społeczno-religijną Rosji carskiej i ZSRS. Autor książek Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie; (prestiżowe wydanie FNP, nagroda "Przeglądu Wschodniego" 2005 r.) Bawełna, samowary i Sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795–1916 (nominacje "Identitas" i "Academia" 2016 r.); Gruzja. Początki państw; Narodziny globalnego dżihadu oraz Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie. Gruzja pod panowaniem rosyjskim 1801–1917. Badania prowadzone w Instytucie Pileckiego zaowocowały publikacją Pionierzy w stepie? Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Odznaczony Złotą Odznaką Zasługi Związku Sybiraków.

https://independent.academia.edu/JerzyRohozi%C5%84ski

https://scholar.google.com/citations?user=_l2UJ1AAAAAJ&hl=pl