prof. Witold Stankowski - Instytut Pileckiego

Witold Stankowski (ur. 1966 r.), profesor tytularny nauk humanistycznych, doktor nauk prawnych. Zatrudniony w Instytucie Studiów Europejskich WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego w Warszawie (wiceprzewodniczący Rady Naukowej). Zajmuje się historią II wojny światowej, powojennej Europy i Niemiec, analityk stosunków polsko-niemieckich. Bada systemy prawne państw totalitarnych. Stypendysta wielu fundacji: Deutscher Akademischer Austauschdienst/DAAD (1992-1993), Alexander von Humboldt-Stiftung (2000-2002), Fundacji Lanckorońskich. W 1996 r. otrzymał nagrodę-stypendium Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. W porozumieniu pomiędzy parlamentem polskim i niemieckim oraz Uniwersytetem w Bonn odbył staż w biurach poselskich parlamentu niemieckiego/Bundestagu (1996-1997). Zwycięzca IV edycji konkursu Książka Historyczna Roku 2011, w którym publikacja pt.’’Nie umrę śmiercią naturalną…’’. Janina Lech-harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina (wyd. 2010) w wyniku plebiscytu czytelników została najlepszą książką popularnonaukową poświęconą historii Polski w XX wieku. Ma na swoim koncie udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadził samodzielne badania archiwalne i kwerendy w bibliotekach w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ukrainie. Odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec/ Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2018), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014), Złotym Krzyżem Zasługi (2014), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998). Autor i współautor kilkunastu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 

ORCID. ORG/0000-0001-9242-5644