Oglądaj | Centralny Okręg Przemysłowy - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Oglądaj | Centralny Okręg Przemysłowy

Jak rodził się najważniejszy przedwojenny plan gospodarczy? Dlaczego stolicą administracyjną COP-u miał zostać Sandomierz? Dlaczego Stalowa Wola uważana jest za przemysłową stolicę COP-u? Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu "Klio w świecie ekonomii".

Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego była największą jednostkową inwestycją państwową w II Rzeczpospolitej. Do wybuchu II wojny światowej na jego budowę wydano od 400 do 500 milionów złotych. Roczny budżet kraju zamykał się wówczas między 1,5 a 2 mld złotych.

Jakiego zakresu przedsięwzięcia realizowano na terenie COP-u i czy były to wyłącznie przedsięwzięcia wielkoprzemysłowe? Jakie były dalsze wizje jego rozwoju? Jakie były losy COP w czasie II wojny światowej i w okresie PRL?

Na te i inne pytania w rozmowie z prof. Andrzejem Zawistowskim odpowiada Wojciech Chudzik.


Wojciech Chudzik – historyk, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Historii), a także absolwent studiów podyplomowych o kierunku bankowość i finanse na Wydziale Ekonomicznym UMCS w  Lublinie. Odpowiedzialny był za pozyskiwanie zbiorów na potrzeby tworzenia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego i był członkiem zespołu koordynującego merytorycznie budowę nowej placówki muzealnej w Stalowej Woli. Jego zainteresowania badawcze związane są z przemianami modernizacyjnymi II Rzeczypospolitej w skali regionów na niwie społecznej, technicznej, gospodarczej i polityczno-administracyjnej. Właśnie czeka na obronę jego praca doktorska poświęcona historii COP.
 

Wydarzenie odbyło się 17 stycznia 2024 r. w ramach cyklu spotkań Instytutu Pileckiego "Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce".

Zobacz także