Archeologia strat. Jak szacowano polskie straty wojenne? - Instytut Pileckiego

}

debata

23.11.2022 (ŚR) 18.00

Archeologia strat. Jak szacowano polskie straty wojenne?

23 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie inaugurujące trzeci sezon cyklu „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce”, które odbędzie się w Pałacu Staszica w sali im. Erazma Majewskiego.

Wydarzenie będzie także transmitowane na Facebooku Instytutu Pileckiego.
 
W jaki sposób 80 lat po wojnie można próbować szacować poniesione wówczas straty? Jakimi narzędziami należy posłużyć się, aby dzisiaj uzyskać czytelny obraz grabieży i zniszczeń? Co wciąż skrywają archiwa? Na te i inne pytania odpowiedzą współautorzy pierwszego tomu „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”: prof. dr hab. Mirosław Kłusek i dr Tomasz Luberek.
 
Spotkanie poprowadzi dr hab. Andrzej Zawistowski.
 
prof. dr hab. Mirosław Kłusek – historyk gospodarczy, pracownik Katedry Historii Ekonomii Instytutu Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX w. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i innych opracowań naukowych wykonanych dla administracji państwowej, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.
 
dr Tomasz Luterek – prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości znacjonalizowanych i wywłaszczonych w latach 1944–1989. Twórca rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację. Autor publikacji naukowych i ekspertyz dla instytucji publicznych i sądów.
 

dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – historyk, doktor ekonomii i doktor habilitowany historii. Pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii gospodarczej, społecznej i politycznej Polski w XX wieku.

Zobacz także