Przekaż książkę - Instytut Pileckiego

Jeżeli chcą Państwo przekazać książki do Biblioteki Instytutu Pileckiego, prosimy o kontakt:

biblioteka@instytutpileckiego.pl

tel.: 22 182 24 75 lub 532 746 862

Dary przyjmujemy zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych. Na życzenie biblioteka może sporządzić dokument dotyczący przyjęcia i/lub wykazu darów. Jednakże biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów, która jest dokonywana na podstawie kryteriów:

  • zgodność z profilem gromadzonych zbiorów
  • liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu
  • stan fizyczny publikacji

Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom lub oddane bezpłatnie czytelnikom, natomiast dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.