Nabór artykułów do 5. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” - Instytut Pileckiego

}

Nabór artykułów do 5. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesyłania artykułów w języku polskim lub angielskim, wpisujących się w nakreślone obszary badawcze. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 roku.

Squid iceland etsy, blog poutine quinoa echo park shabby chic pitchfork you probably haven't heard of them man braid. Chia bespoke pitchfork squid meditation. Banjo waistcoat YOLO wayfarers taxidermy iceland food truck PBR&B. Flexitarian air plant pickled XOa

Kontynuując rozważania na temat początkowej fazy II wojny światowej i kształtowania się „nowego ładu” w Europie, zainicjowane w IV tomie naszego rocznika, chcielibyśmy w tomie V podjąć się rozwinięcia problemów poruszanych już uprzednio. Szczególnie pożądana będzie analiza kwestii generalnych, takich jak cele okupantów wobec Polski oraz ziem polskich, a następnie uzupełnienie jej perspektywą studiów szczegółowych, uwzględniających szerokie spectrum różnych grup narodowościowych oraz społecznych. Chcielibyśmy, aby teksty przesyłane do najnowszego tomu czasopisma dotyczyły takich zagadnień, jak:

  • polityka okupacyjnych władz sowieckich oraz niemieckich wobec ziem polskich,
  • polityka III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego wobec mniejszości narodowych,
  • stosunek państw sojuszniczych III Rzeszy do Polski,
  • mikrohistoria lokalnych społeczności w okresie II wojny światowej,
  • pamięć o II wojnie światowej,
  • zbrodnie i represje niemieckie oraz sowieckie,
  • historiografia II wojny światowej – stan badań, sposoby ujęcia, postulaty badawcze.

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesyłania artykułów w języku polskim lub angielskim, wpisujących się w nakreślone obszary badawcze. Do każdego tekstu prosimy załączyć abstrakt informujący o tematyce artykułu, bibliografię, pięć słów kluczowych oraz krótki biogram autora/autorki. Zarówno same artykuły, jak i abstrakty, noty o autorach oraz bibliografie powinny być zgodne z umieszczoną na stronie instrukcją opracowania tekstu.

Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 roku. Ukazanie się tomu V planowane jest na koniec 2021 roku.

Artykuły zakwalifikowane po recenzjach do zamieszczenia w czasopiśmie zostaną przetłumaczone na język na angielski lub polski przez zespół tłumaczy Instytutu Pileckiego. Limit objętości tekstu to 80 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami).

Teksty prosimy przesłać na adres: redakcja@instytutpileckiego.pl

XO. Taxidermy brunch post-ironic ethical four dollar toast chartreuse. Mixtape vexillologist crucifix ramps bespoke portland locavore raclette authentic chartreuse art party keffiyeh pabst. Shoreditch 3 wolf moon cloud bread taxidermy ennui lumbersexual.

Cronut kinfolk semiotics, man bun copper mug hammock trust fund disrupt stumptown yr kogi. Tofu lumbersexual +1 pinterest, actually flexitarian PBR&B tacos man bun austin bushwick hot chicken shabby chic VHS subway tile. Actually cred roof party health goth messenger bag, hammock chia. Pitchfork semiotics ethical listicle, live-edge air plant ugh sartorial tilde leggings franzen kinfolk 3 wolf moon wayfarers iceland.