Studia nad totalitaryzmami - Instytut Pileckiego

Badania nad totalitaryzmami i wiekiem XX nie są wyłączną domeną historyków. Dzieje minionego wieku były i pozostaną jeszcze długo obiektem uwagi przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Stąd „Studia”, wzorując się na praktykach najlepszych czasopism naukowych, od samego początku otwierają swoje łamy także dla filozofów, politologów, socjologów, prawników, psychologów oraz ekspertów innych specjalności, kładąc podstawowy nacisk na merytoryczną i metodologiczną jakość przedstawianych do publikacji tekstów. Doświadczenie interdyscyplinarnych seminariów i projektów naukowych pozwala sądzić, że myślenie wychodzące poza utarte schematy potrafi inspirować i motywować do zadawania nowych pytań badawczych, staje się podstawą poszukiwania bardziej satysfakcjonujących narzędzi warsztatowych czy formułowania innowacyjnych podejść do analizowanego materiału. W tym sensie przed „Studiami” rysuje się możliwość podejmowania różnych aspektów zjawisk składających się na fenomen XX wieku, nazywanego współcześnie „wiekiem totalitaryzmów”, także w nawiązaniu do zagadnień ukazujących nie tylko jego historyczne uwarunkowania, ale także implikacje dostrzegalne we współczesnym świecie.