Studia nad totalitaryzmami - Instytut Pileckiego

Na łamach rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” prezentujemy wyniki najnowszych badań z zakresu historii, politologii, prawa oraz socjologii dotyczące zarówno istoty XX wiecznych totalitaryzmów jak i zagadnień odnoszących się do dziejów politycznych, społecznych oraz ekonomicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Ujęcie z jednej strony systemów totalitarnych w zakresie ich praktyk jak i stojących za nimi ideologii, a z drugiej skupienie się na dziejach państw, na których odcisnęły one swoje piętno, pozwala
na szersze ujęcie XX wiecznej historii naszego regionu. Poprzez interdyscyplinarne spojrzenie Studia stanowią unikalną platformę wymiany myśli pomiędzy historykami, prawnikami, politologami oraz socjologami zajmującymi się najbardziej dramatycznymi wydarzeniami i procesami w historii XX wieku.


Kontakt z redakcją poprzez email: redakcja@instytutpileckiego.pl