Zawołać po imieniu | warsztaty

Głównym celem warsztatów jest przybliżenie historii ofiar Holokaustu oraz ukazanie mechanizmów, które stały za jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 

Warsztaty dla szkół średnich zostały stworzone w związku
z obchodzonym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zajęcia mają na celu przybliżenie losów ludności żydowskiej podczas II wojny światowej ze szczególnym podkreśleniem roli Witolda Pileckiego i jego Raportu z Auschwitz jako świadectwa Holokaustu.  

W trakcie zajęć  uczestnicy biorą udział w dwudziestominutowym wykładzie i prezentacją o źródłach ideologii nazistowskiej i rasizmu w Niemczech. W części praktycznej omawiają w mniejszych grupach teksty i dokumenty opisujących  życie ludności żydowskiej w gettach, okrutną obozową rzeczywistość i próby podejmowania oporu za drutami fabryk śmierci. Wyjątkową częścią warsztatów jest drama – jej uczestnicy odtwarzają konferencję prasową z udziałem Witolda Pileckiego odpowiadającego na pytania dziennikarzy dotyczące życia w obozie w Auschwitz.

Kontakt i zapisy: Kacper Kempisty, k.kempisty@instytutpileckiego.pl

Zobacz także