Historia w przekładzie | szkoła letnia

Szkoła dla tłumaczy języków angielskiego i niemieckiego, pracujących nad przekładami dwudziestowiecznych źródeł historycznych oraz tekstów akademickich o historii XX wieku. Pod okiem wykładowców uczestnicy doskonalą warsztat translatorski, poznają zasady tłumaczenia tekstów historycznych i naukowych oraz uczą się unikać pułapek terminologicznych. Na wykładach poznają historię XX wieku, niezbędną do prawidłowego oddania sensu tekstu. Zdobytą wiedzę ugruntowują, we współpracy z superwizorem tłumacząc dokumenty archiwalne.

Partner: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Wykładowcy:

Aleksandra Arumińska, dr John Cornell, Anna Kędziora, prof. Adam Lipszyc, Rafał Lisowski, prof. Tadeusz Panecki, dr Adam Pomorski, Christopher Rundle, prof. Paweł Skibiński, Philip Earl Steele, dr Sebastian Szymański, Ryszard Turczyn, Bernard Wiaderny

Zobacz także