Wydarzenie

Kim był patron Waszej szkoły? Jaką rolę odegrał w dziejach Waszej „małej ojczyzny” lub w historii Polski? Przygotujcie prezentację na temat tej postaci.

Przygotujcie materiał edukacyjny dla społeczności szkolnej opowiadający o patronie Waszej placówki i zaprezentujcie go na forum minimum klasy (jeśli jesteście z różnych klas, wystarczy jedna prezentacja w wybranej klasie). Możecie skupić się zarówno na osobowości oraz losach tej postaci, jak i tylko na poszczególnych jej przymiotach - zaproponujcie też zadanie dla kolegów i koleżanek, które rozwijałoby te cechy charakteru.

Efekty Waszej pracy opublikujcie na naszej grupie na Fb (pamiętajcie aby wszystkie realizacje zadań przesyłać też mailem na: piatki@instytutpileckiego.pl). Powodzenia!


Zobacz rozwiązanie zadania piątki „Cztery pancerne i ułan”.