Wydarzenie

W trakcie debaty przybliżymy znaczenie koncepcji nowej zbrodni prawa międzynarodowego, zarówno w kontekście II wojny światowej, jak też i dziś – w 70. lat po uchwaleniu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

„Dzieło mojego życia” – mówił Rafał Lemkin o Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Jej przyjęcie stanowiło nie tylko rewolucję na poziomie prawnym, ale zmieniło funkcjonowanie społeczności międzynarodowej i postrzeganie przez nią odpowiedzialności za ochronę ludności. Przemyślenia Lemkina, choć od ich spisania mija kilkadziesiąt lat, wciąż  inspirują prawników i działaczy na rzecz praw człowieka.

Tak więc – czemu Lemkin? Co sprawia, że wciąż nawiązujemy do stworzonych przez niego koncepcji? Co stanowi o ich aktualności ? Z jakimi wartościami były i są utożsamiane? Jak postrzegają je przedstawiciele nauki z różnych krajów i różnych kontynentów? Pytania te zadamy czworgu badaczom ludobójstwa i historii XX wieku. Naszymi gośćmi będą:

dr Donna-Lee Frieze – była pierwsza wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa, redaktor angielskiego wydania autobiografii Lemkina Totally Unoffcial, prowadzi badania nad ludobójstwem na Uniwersytecie Deakina w Melbourne;

dr Christhardt Henschel – historyk, w Niemieckim Instytucie Historycznym prowadzi badania nad Historią Polski XIX i XX wieku oraz historią Żydów Europy Środkowo-Wschodniej;

prof. Joaquín González Ibáñez – badacz prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, wykłada na Uniwersytecie Alfonsa X Mądrego w Madrycie;

dr Wojciech Kozłowski – dyrektor Instytutu Pileckiego, redaktor naczelny rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”.

moderacja dr John Cornell – dział naukowy Instytutu Pileckiego.

Debata odbędzie się w  auli im. prof. Jana Baszkiewicza


Finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł.