Wydarzenie

24.04 godz. 12.00

„Śledztwo Bielawskiego”. O źródłach wywołanych dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach okupacji | seminarium

Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom) ukaże zasób archiwalny jako źródło wiedzy o realiach lat wojny i okupacji, ale również jako przyczynek do rozważań o meandrach ludzkiej pamięci i różnych motywacjach ludzi, którzy spisali swe wspomnienia.

W latach osiemdziesiątych XX w. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przeprowadziła ogólnopolską akcję gromadzenia źródeł wywołanych, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Trwające przez ponad dekadę śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator Wacław Bielawski. Zgromadzone przez niego materiały obejmują ponad 2 tys. jednostek archiwalnych.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe