Wydarzenie

27.03 godz. 12.00

Rejencja Ciechanowska: o okupacji niemieckiej w perspektywie regionalnej | seminarium

Dr Christhardt Henschel (Niemiecki Instytut Historyczny) za pomocą przykładu Rejencji Ciechanowskiej stawia pytanie, jakimi metodami badać okupowane społeczeństwo w kontekście regionalnym.

Badania nad okupacją niemiecką podczas II wojny światowej przeważnie poświęcone są historii militarnej, zbrodniom okupantów i oporowi okupowanych. Warto wybrać nieco szerszą perspektywę, tak by uwzględnić daleko więcej
mechanizmów tłumaczących funkcjonowanie społeczeństwa pod okupacją. W jaki sposób możliwe jest napisanie zintegrowanej historii okupantów okupowanych bez popadania w historyczny relatywizm?

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


for. Narodowe Archiwum Cyfrowe