Wydarzenie

10.09

Piątki Pileckiego - IV edycja | nabór do projektu

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje ten semestr? Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej (klasy 5-8) lub ponadpodstawowej, „Piątki Pileckiego” są właśnie dla Ciebie! Do projektu zapraszamy również polską młodzież mieszkającą za granicą.

Witold Pilecki - jeden z największych bohaterów naszych czasów - całe swoje dorosłe życie był zaangażowany w działalność wojskową w służbie Polsce. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu. W obozie stworzył system tak zwanych „piątek”: choć każda z pięcioosobowych grup osobno realizowała swoje misje i zadania, wszystkie działały w jednym kierunku, aby zrealizować wspólny cel. “Piątki” kontaktowały się ze światem, informując o dramatycznej sytuacji w obozie: w ten sposób przekazano pierwszy „Raport Pileckiego”. Grupy podtrzymywały również wzajemnie morale i niosły pomoc innym. Ich członkowie próbowali przetrwać, dając wyraz oporu ducha ludzkiego wobec upodlenia, terroru i zbrodni.

System zakonspirowanych pięcioosobowych grup funkcjonował w różnych formacjach Polskiego Państwa Podziemnego podczas drugiej wojny światowej. Poszczególne „piątki” nie znały się, jednak wszystkim zaprzysiężonym członkom przyświecała ta sama idea.

Dzisiaj żyjemy w czasach pokoju. Epidemia koronawirusa sprawia jednak, że chcemy szukać inspiracji do działań - co prawda w odmiennych warunkach, ale w podobnym duchu, inspirowani tymi samymi wartościami.

Na wzór Witolda Pileckiego, który tworzył małe grupy ludzi pomagających sobie nawzajem, możesz dzisiaj wykazać się zaangażowaniem i wspólnie z grupą rówieśników zrobić coś dobrego. Udowodnijmy, że trud rotmistrza Pileckiego włożony w budowę państwa ludzi wolnych nie poszedł na marne.

Chcemy zaprosić Was, młodzież z klas 5-8 SP oraz ze szkół ponadpodstawowych, zarówno z całej Polski, jak i młodzież polską z zagranicy, do zawiązywania pięcioosobowych grup, które dwa razy w miesiącu, w piątki, będą otrzymywać od nas zadania do wykonania. Będziecie się ze sobą komunikować w przestrzeni wirtualnej, za pomocą maili, Skype’a, komunikatorów, Facebooka itp. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie (znajdziesz go w plikach do pobrania).

Działanie „Piątek Pileckiego” będzie bazować na trzech filarach: pracy historycznej, projektowej (społecznej), rozwoju osobistym, a także koncentrować się wokół postaw, takich jak solidarność, męstwo oraz wdzięczność. Tym wartościom oddany był nasz patron, a czas epidemii dobitnie pokazuje, że są one uniwersalne.

Efekty Waszej pracy prezentować będziemy na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Program potrwa do końca roku 2021. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w projekcie i nagrody.

Jak wziąć udział w projekcie?

- wypełnij formularz (kliknij tutaj);

- zrealizuj pierwsze zadanie (zobacz tu).

Masz pytania? Pisz: piatki@instytutpileckiego.pl

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 września. Spotkanie inicjujące projekt odbędzie się 1 października na platformie Zoom.

Do wzięcia udziału w „Piątkach Pileckiego” zachęca nasz ambasador, Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza:

Uczestnicząc w „Piątce Pileckiego”, stajesz się Strażnikiem Pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.