Wydarzenie

27.11 godz. 11.00

Oddziaływanie miejsca pamięci: studium przypadku Muzeum Stutthof | seminarium

Dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof) przedstawi historię muzeum i czynniki wpływające na jego funkcjonowanie.

Muzeum Stutthof w Sztutowie to muzeum zajmujące się spuścizną po terenie i więźniach byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Mimo, że obóz był de facto pierwszym takim miejscem utworzonym po wybuchu II wojny światowej, to muzeum powstało dopiero kilkanaście lat po wojnie.

Jakie miejsce zajmuje we współczesnym świecie muzealnym i społecznym? Co oznacza „Obóz-Muzeum”? Czym było kiedyś i czym jest dziś „miejsce pamięci – były obóz koncentracyjny”? Jakieź jest jego społeczne i polityczne odziaływanie? Jak dziś działają miejsca pamięci w byłych niemieckich obozach w Polsce i za granicą? Kto je utrzymuje i organizuje? Czy tematyka, którą się zajmują, znajduje zainteresowanie współczesnego odbiorcy? Kto i jak pracuje merytorycznie w polskich miejscach pamięci? Czym jest edukacja w miejscach pamięci?

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot.  Lech CHAREWICZ/East News