Wydarzenie

Prof. Piotr Biliński (Instytut Pileckiego) zaprezentuje dziennik Stanisława Srokowskiego, geografa, dyplomaty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, intelektualisty i polityka, który okres okupacji spędził pod Legionowem.

Zapiski obejmują okres od 1 września 1939 do 29 sierpnia 1944 roku i dotyczą sytuacji społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką na terenie Warszawy i gmin ościennych (przede wszystkim Legionowa). Źródło to, dotąd nie wydane, nie jest szerzej znane historykom. Dziennik pozostaje w rękopisie i maszynopisie w zbiorach Archiwum PAN w Warszawie.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodwoe Archiwum Cyfrowe