Wydarzenie

10.04 godz. 12.00

Budowa mitów II wojny światowej w kinematografii polskiej, brytyjskiej i sowieckiej | seminarium

Dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) opowie o roli jaką kino w Polsce, Związku Sowieckim i w Wielkiej Brytanii odegrało w przemianach pamięci historycznej.

Kinematografia w ciekawy sposób oddaje przemiany pamięci. Filmy historyczne przyczyniają się do zagubienia lub też utrwalenia pewnych wydarzeń, budowy mitów oraz przesuwania znaczeń. Referent przedyskutuje rolę jaką odegrało kino w Polsce, Związku Sowieckim i w Wielkiej Brytanii w przemianach pamięci historycznej. Wybór tych właśnie trzech krajów daje nam okazję, by porównać trzy różne przypadki wyparcia pewnych wydarzeń i budowy mitów.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe