Wydarzenie

03.04 godz. 14.00

Archeologia zbrodni. Wykorzystanie metod archeologicznych w badaniach nad zbrodniami z okresu II WŚ | Seminarium

Dr Adam Kaczyński (Instytut Pileckiego) omówi metody poszukiwania miejsc pochówku, zasady eksploracji jam grobowych oraz interpretacji i opracowywania odnalezionego materiału.

Za przykład posłużą prace ekshumacyjne prowadzone przez polskich archeologów w Ostrówkach i we Włodzimierzu Wołyńskim. Ponadto zarysuje też przebieg sporu polsko-ukraińskiego, w wyniku którego obowiązuje obecnie zakaz ekshumacji na Wołyniu.

Dr Kaczyński był w latach 2008–2013 był specjalistą Rady OPWiM, uczestnikiem i współorganizatorem ekshumacji m.in. w podkijowskiej Bykowni i na Wołyniu.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe