Zapisy Terroru

Zapisy Terroru – pierwsze tomy już w sprzedaży!

26829489_1887831654560286_374825787_oGłos ofiar i świadków totalitarnych zbrodni

Zapisy Terroru

Zapisy Terroru. Zobacz jak było na premierze nowej serii Ośrodka / Relacja

Premiera_ZT_Spotkanie_slajd„Pierwszym krokiem w stronę przepracowania traumy, a także moralnym obowiązkiem wobec ofiar, jest artykulacja bolesnych wydarzeń. Na tym polega wartość “Zapisów Terroru””.

Zapisy Terroru

ZapisyTerroru.pl – zobacz, co zrobiliśmy w 2017 r.

Kończy się 2017 rok, czas więc na podsumowania.

Zobaczcie, jak rozbudowaliśmy nasz główny projekt!

 

Zapisy Terroru

11/01 | Premiera serii wydawniczej Zapisy Terroru

zt-promocja-ksiazek-baner-stronaOśrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
zaprasza na premierę serii wydawniczej

ZAPISY TERRORU

Zapisy Terroru

100-lecie bolszewickiej policji politycznej

Sierpieñ 1920, Bia³ystok Wojna polsko-bolszewicka. Cz³onkowie Polskiego Komitetu Rewolucyjnego - komunistycznego rz¹du przygotowanego w Moskwie dla wprowadzenia bolszewickiego ³adu w Polsce; na zdjêciu: Wisner, Dolecki, Glicki, Skworcow, Feliks Dzier¿yñski, Julian Marchlewski, Feliks Kon, Szipow, Buchman, Szymañski, Rudnicki. Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA [wojna 1920, w³adza, komunizm, bolszewicy, Polski Komitet Rewolucyjny, polityka, rz¹d]
Członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku (sierpień 1920). Feliks Dzierżyński drugi od lewej w środkowym rzędzie. Fot. Wikimedia Commons.

7 grudnia 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ustaliła na swoim posiedzeniu, że należy podjąć ekstremalne środki walki z kontrrewolucjonistami. Powstała złowroga Czeka na czele z „krwawym Feliksem”.

Zapisy Terroru

Radomska katownia gestapo [zeznanie Stanisława Glogiera]

Radom_była_siedziba_NKWD_3
Była siedziba gestapo w Radomiu przy ul. Kościuszki 6. Fot: Wikimedia Commons.

Budynek przy ul. Kościuszki 6 nie kojarzy się dobrze mieszkańcom Radomia. W czasie II wojny światowej mieściła się tam siedziba gestapo, gdzie więziono i torturowano Polaków.

Zapisy Terroru

500 relacji – ofiar i świadków okupacji niemieckiej w Radomiu – już na portalu ZapisyTerroru.pl

Radom_09102017_konferencja_prasowa_slajdOśrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego udostępnił dziś w portalu ZapisyTerroru.pl pierwszych 500 relacji o okupacji niemieckiej w Radomiu i na ziemi radomskiej. Prezentacja projektu internetowej bazy świadectw „Zapisy Terroru”, wzbogaconej o zeznania radomian, odbyła się dziś w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Wszyscy mieszkańcy miasta znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych historyczne widokówki wraz z zaproszeniem, aby w portalu ZapisyTerroru.pl zapoznali się z jedną indywidualną historią z czasów wojny. Za pośrednictwem Harcerskiej Poczty Rowerowej, która działa dziś na terenie miasta, można także nadać historyczne pocztówki do swoich bliskich i przyjaciół.

Zapisy Terroru

09.10 / Radom / Publikacja 500 nowych relacji ofiar i świadków okupacji niemieckiej w portalu ZapisyTerroru.pl

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza na premierę publikacji pierwszych 500 zeznań – ofiar i świadków okupacji niemieckiej z Radomia i ziemi radomskiej w portalu ZapisyTerroru.pl. Zostaną one zaprezentowane podczas konferencji prasowej z udziałem Podsekretarz Stanu w MKiDN prof. Magdaleny Gawin i Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego, 9 października br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu (ul. Kilińskiego 30).

Zapisy Terroru

Relacje Polaków o zbrodniach sowieckich są już dostępne w portalu ZapisyTerroru.pl

Polacy_zeslanie_slajd_ZTW bazie świadectw Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego opublikowano 500 pierwszych relacji obywateli polskich – ofiar i świadków sowieckiego totalitaryzmu, które były zbierane od 1943 roku na Bliskim Wschodzie wśród żołnierzy Armii Andersa i towarzyszącej im ludności cywilnej. Dzięki współpracy z Instytutem Hoovera świadectwa losów Polaków i polskich obywateli pod okupacją sowiecką i na zesłaniu stają się dostępne po polsku i po angielsku, w kraju i za granicą.

Zapisy Terroru

Droga przez piekło – podróż do Armii Andersa

Tockoje
Wizyta Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Armii Polskiej w ZSRR. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

17 września 1939 r. nad ranem Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Polski, realizując tym samym postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow. Okupanci przystąpili do deportacji – setki tysięcy Polaków zesłano w głąb ZSRR. Wywożono ich tysiące kilometrów od domu na dzikie stepy Kazachstanu, w okolice Archangielska lub do autonomicznych republik radzieckich – Jakucji, Komi, Kraju Ałtajskiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl