Wroga bliskość. Komunizm i faszyzm w XX wieku. Korespondencja, François Furet, Ernst Nolte - Instytut Pileckiego

Publikacje

Wroga bliskość. Komunizm i faszyzm w XX wieku. Korespondencja

François Furet, Ernst Nolte

W słynnej pracy „Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w.” François Furet skomentował poglądy Ernsta Noltego na temat faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Tak zaczęła się znajomość obu historyków i trwająca w latach 1996–1997 wymiana listów, które zostały zebrane w tej książce. 

„Wroga bliskość” jest zapisem spotkania dwóch wybitnych intelektualistów, którzy – w osobistej formie, dalekiej od chłodnych akademickich wywodów – rozmawiają o sprawach fundamentalnych. Wychodząc z różnych perspektyw, Furet i Nolte odnajdują podobieństwa i różnice w swoim spojrzeniu na genezę i istotę totalitarnych ideologii. Wskazują również na powody głęboko zakorzenionej niechęci do zestawiania zbrodni komunistycznych i nazistowskich na zachodzie Europy.


 


François Furet (1927–1997) – francuski historyk, badacz dziejów rewolucji francuskiej oraz komunizmu, profesor Uniwersytetu w Chicago. Po polsku ukazały się m.in. jego książki „Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej” (1994) oraz „Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w.” (1996). Został wybrany na członka Akademii Francuskiej.

     
Ernst Nolte (1923–2016) – niemiecki historyk, badacz dwudziestowiecznych totalitaryzmów, profesor Freie Universität w Berlinie. Do jego najbardziej znanych dzieł należą „Der Faschismus in seiner Epoche” (1963) oraz „Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus” (1987). W latach 80. jego opinie dotyczące genezy nazizmu wywołały w Niemczech głośną debatę, określaną mianem sporu historyków (Historikerstreit).
 

TYTUŁ:

Wroga bliskość. Komunizm i faszyzm w XX wieku. Korespondencja

AUTOR:

François Furet, Ernst Nolte

PRZEKŁAD:

Zofia Litwinowicz-Krutnik, Kamil Markiewicz

SERIA:

Ścieżki myślenia

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ISBN:

978-83-66340-86-2

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także