Wydarzenie

Zawołani po imieniu

Płomyk pamięci

Projekt Zawołani po imieniu poświęcony jest Polakom zamordowanym za niesienie pomocy ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej oraz integracji ich Rodzin, dotkniętych przed laty doświadczeniem, które na zawsze zmieniło ich losy.

Pamięć o tych, którzy dobrowolnie i spontanicznie przedkładali dobro innych nad strach przed niemieckim terrorem, była dotychczas pielęgnowana we wspomnieniach rodzin. Niekiedy babcie i dziadkowie nie chcieli o nich mówić nawet swoim najbliższym. Pozostawali samotni w swoim bólu i cierpieniu, choć przecież żyli i żyją wśród nas. Przywrócenie ich historii naszej wspólnej pamięci, oddanie im głosu oraz okazanie szacunku bohaterskiej postawie ich przodków, to istotne elementy działań Instytutu Pileckiego.

W rozmowach z Rodzinami ujawnia się wdzięczność i ulga za pamięć, na którą czekały całe dziesięciolecia oraz stworzenie przestrzeni do rozmowy i wymiany doświadczeń. Tak ważnych w radzeniu sobie z trudnym doświadczeniem. Obok organizacji poszczególnych upamiętnień, Instytut integruje Rodziny, które dotychczas wzajemnie nie wiedziały o swoim istnieniu i swoistej wspólnocie losów.

Pierwszy Zjazd Rodzin odbył się w Broku nad Bugiem 24 listopada 2019 r. Przyjechało nań przeszło 100 osób ze wszystkich pokoleń. Odnajdywali siebie, swoich krewnych, nawiązywali znajomości, rozmawiali. Dzielili się nie tylko wojennymi przeżyciami, ale opowiadali o czasach późniejszych, gdy w czasach powojennych szukali sposobów na odbudowę swojego życia i powrotu do normalności. Mówili o wyzwaniach, trudach, radościach i smutkach.

Jako Rodziny „Zawołanych po Imieniu” wystosowali także list otwarty (można się z nim zapoznać tutaj), zachęcający do kontynuacji projektu i podkreślający jego znaczenie dla nich samych oraz dla wielu Rodzin, które czekają na upamiętnienie.

Dotychczas (w okresie od marca do października 2019 roku) upamiętniliśmy 17 osób:

  • Mariannę, Leona i Stefana Lubkiewiczów (24 marca, Sadowne)
  • Piotra Leszczyńskiego i Antoniego Prusińskiego (9 czerwca, Poręba-Kocęby)
  • Aleksandrę i Hieronima Skłodowskich (16 czerwca, Skłody-Piotrowice)
  • Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską (29 czerwca, Ostrów Mazowiecka)
  • Juliannę, Stanisława, Henryka i Wacława Postków (30 czerwca, Stoczek)
  • Wacława Budziszewskiego (22 września, Nur)
  • Władysławę i Stanisława Krysiewiczów (6 października, Waniewo)
  • Franciszka Andrzejczyka (27 października, Czyżew-Sutki)

W związku z epidemią, uroczystości, które były zaplanowane na najbliższe dni, zostały odwołane. I choć w najbliższym czasie nie spotkamy się z rodzinami uhonorowanych przez nas osób, wciąż możemy pokazać, że pamiętamy o szlachetnej postawie ich przodków. Jak to zrobić? Zachęcamy do śledzenia artykułów na stronie internetowej Instytutu Pileckiego oraz komentowania i udostępniania materiałów zamieszczonych na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją zorganizowaliśmy akcję Płomyk pamięci, która jest formą wirtualnego upamiętnienia wszystkich osób uhonorowanych dotychczas w ramach projektu Zawołani po imieniu. Płomyk można „zapalić” w symboliczny sposób, poprzez nałożenie specjalnej nakładki na swoje zdjęcie profilowe na facebooku.

Chcieliśmy również przywołać niezwykłą atmosferę wspólnoty, jaką pamiętamy z ubiegłorocznego Zjazdu Rodzin w Broku. Materiał jest dostępny na profilu Instytutu Pileckiego na facebooku.