Wydarzenie

International Teachers and Educators Program (projekt archiwalny)

ITEP to propozycja dla nauczycieli, edukatorów i pracowników miejsc pamięci z całego świata. Projekt stanowi platformę refleksji merytorycznej, metodologicznej oraz wymiany doświadczeń między profesjonalistami działającymi na polu edukacji historycznej.

W pierwszej (pilotażowej) edycji projektu bierze udział 26 uczestników z 17 krajów, w tym reprezentanci USA, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Izraela. Program rozpoczęła pięciodniowa konferencja zdalna wokół tematu oporu wobec totalitaryzmów w dwudziestowiecznej Europie. Uczestnicy odbyli ponad dwadzieścia godzin dyskusji metodologicznych, warsztatów, sesji prezentacji oraz wysłuchali wykładów specjalistów z Instytutu Pileckiego dotyczących różnych form oporu. Kluczowym elementem spotkania były prezentacje uczestników obejmujące zagadnienia związane z intelektualnym, militarnym i cywilnym oporem wobec niemieckiego nazizmu i komunizmu. 

Przez kolejne miesiące nasi uczestnicy będą pracować nad zadaniem pokonferencyjnym, które obejmuje stworzenie scenariusza lekcji lub projektu edukacyjnego na temat przewodni konferencji. Pomocą w realizacji zadania są comiesięczne spotkania poświęcone merytoryce, bazie źródłowej oraz aspektom dydaktycznym zadania.

Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą projekt, spotkają się w Polsce na kilkudniowym zjeździe po ustąpieniu pandemii. 

Kontakt: itep@instytutpileckiego.pl