Wydarzenie

28.08–27.10

Ćwiczenie nowoczesności / Exercising modernity / Modernität üben

Interdyscyplinarny projekt wymiany intelektualnej, artystycznej i naukowej skierowany do osób zainteresowanych kulturą i historią Polski, Niemiec oraz Izraela oraz refleksją nad tym, jak projektowanie może zmieniać życie społeczne.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości program będzie zogniskowany wokół pojęcia nowoczesności: zarówno w jej ujęciu historycznym, jak i jej dzisiejszym rozumieniu, uwzględniającym rewolucjonizujące życie technologie, generowane przez nie nowe sposoby życia i wyzwania.

Bauhaus, Gdynia, Tel Aviv

Założenia ideowe i koncepcyjne programu zostały sformułowane w oparciu o trzy społeczno-kulturowe fenomeny międzywojnia. Z jednej strony jest to powiązana ze szkołą Bauhaus idea nowego sposobu myślenia o przestrzeni życia człowieka, jego potrzebach oraz roli, jaką w ich zaspokajaniu, ale też stymulowaniu odgrywać może nowoczesny twórca. Z drugiej strony – idee międzywojennej Polski i właściwe im myślenie o postępie i budowaniu fundamentów dla wolnego i demokratycznego państwa.

Po trzecie wreszcie, sposób, w jaki idee modernizmu znalazły swoje zastosowanie w architekturze tworzącego się państwa Izrael, którego “Białe miasto” stanowi największe na świecie skupisko architektury wcielającej w życie założenia awangardowego języka architektury lat 20. i 30.

Odwołując się do fenomenu Bauhausu, Gdyni i Tel Avivu jako symboli interdyscyplinarnych, uniwersalnych programów modernizacyjnych, proponujemy program kursów i otwartych dla publiczności wydarzeń towarzyszących, próbujących kompleksowo przyjrzeć się nowoczesności. W ramach projektu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben chcemy zastanowić się nad tym, co pozostało z tamtych założeń, na ile ich oddziaływanie przetrwało do czasów współczesnych a także, czym zakończyły się próby projektowania życia.

strona projektu: exercisingmodernity.com

Organizator:
Instytut Pileckiego

Partnerzy:
Konsulat Kultury | Muzeum Miasta Gdyni | The White City Center – מרכז העיר הלבנה | Kultura Liberalna | Miasto Gdynia


fot. Grzegorz Karkoszka