Biuletyn Informacji Publicznej

Znasz podstawowe metody porządkowania materiałów archiwalnych? Skrupulatność i analityczne myślenie to twoje mocne strony? Dołącz do naszego

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

Researcher/ka – Archiwista/ka

Zakres zadań:

Wykonywanie zadań w ramach projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Pileckiego, w tym między innymi:

 • analizowanie dokumentów dotyczących przestępstw oraz zbrodni popełnionych w czasie okupacji niemieckiej oraz wyodrębnianie informacji kluczowych dla projektu badawczego
 • kwerendy archiwalne, analizowanie materiałów archiwalnych na miejscu oraz wykonywanie roboczych kopii dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, archiwach państwowych oraz innych archiwach, w których znajdują się materiały istotne dla projektu

 

Wymagania:

 • wykształcenie humanistyczne, najlepiej w zakresie historii (dopuszczamy możliwość zatrudnienia studentów);
 • dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel);

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej.
 • bierna znajomość języka niemieckiego

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na umowie zlecenia;
 • możliwość wyjazdów w delegacje krajowe;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji kultury;
 • udział w innowacyjnym projekcie badawczym.

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres p.mazurek@instytutpileckiego.pl do dnia 22.09.2021.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.