Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Researcher/ka – Archiwista/ka

Zakres zadań:

Wykonywanie zadań w ramach Sekcji Krajowej w Zespole Pozyskiwania Archiwów w Dziale Archiwum Instytutu Pileckiego, tj.:

- pozyskiwanie i analizowanie dokumentów z archiwów polskich i innych instytucji;

- analizowanie dokumentów w celu wyodrębnienia kluczowych informacji;

- prowadzenie kwerend tematycznych w dostępnych bazach danych;

- tworzenie inwentarzy/katalogów na potrzeby Archiwum;

- digitalizacja materiałów archiwalnych.

Wymagania:

 • znajomość podstawowych pojęć, metod porządkowania i opracowywania materiałów archiwalnych;
 • dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel).

Mile widziane:

 • status studenta/ucznia kierunku związanego z archiwistyką, historią lub dziedzinami pokrewnymi;
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • znajomość języka angielskiego lub/ i niemieckiego (B2);
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na umowie zlecenia;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej;
 • poszerzenie wiedzy historycznej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres p.mazurek@instytutpileckiego.pl do 28.02.2021 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im.
W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.