Seminaria naukowe - Instytut Pileckiego

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji i dyskusji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku, w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl

Seminaria naukowe

 • Przebieg niemieckiej operacji ‘Tannenberg’ w Polsce w 1939 roku | seminarium on-line

  seminarium

  Przebieg niemieckiej operacji ‘Tannenberg’ w Polsce w 1939 roku | seminarium on-line

  Zapraszamy na seminarium naukowe Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego 19 października (środa) o g. 12:00. Gościem będzie p. Tomasz Cieślak z Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Poznaniu.

 • III Rzesza Niemiecka. Nowoczesność i nienawiść | seminarium on-line

  seminarium

  III Rzesza Niemiecka. Nowoczesność i nienawiść | seminarium on-line

  Wykład pt. „III Rzesza Niemiecka. Nowoczesność i nienawiść” wygłosi dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. IH PAN, reprezentujący Instytut Historii PAN, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileck

 • Kraj Warty 1939-1945. Plac eksperymentalny narodowego socjalizmu | seminarium on-line

  seminarium

  Kraj Warty 1939-1945. Plac eksperymentalny narodowego socjalizmu | seminarium on-line

  Zapraszamy gorąco na seminarium naukowe online w środę 5 października o godz. 12:00. Naszym gościem będzie dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

 • Obóz koncentracyjny Gross-Rosen jako rezerwuar taniej siły roboczej

  seminarium

  Obóz koncentracyjny Gross-Rosen jako rezerwuar taniej siły roboczej

  25 maja odbędzie się kolejne seminarium naukowe online Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Jako prelegent pojawi się dr hab. Dorota Sula z Muzeum Gross-Rosen. W roli koreferenta wystąpi prof. Witold Stankowski.

 • Stosunek do Polaków na podstawie żydowskich „ksiąg pamięci”

  seminarium

  Stosunek do Polaków na podstawie żydowskich „ksiąg pamięci”

  18 maja zapraszamy na seminarium naukowe Anny Ciałowicz z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Jako koreferent wystąpi prof. Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 • The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews

  seminarium

  The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews

  „Ograniczenia akcji pomocowych. Dania i Żydzi europejscy” to temat kolejnego seminarium naukowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, które odbędzie się 12 maja. Prelegent to dr Jacob Halvas Bjerre z Muzeum Narodowego w Danii.

 • Działalność Poselstwa RP w Bernie w czasie II wojny światowej

  seminarium

  Działalność Poselstwa RP w Bernie w czasie II wojny światowej

  Zapraszamy do udziału w seminarium dr Danuty Drywy z Muzeum Stutthof w Sztutowie, które odbędzie się 27 kwietnia. Jako koreferenci wystąpią dr Aleksandra Kmak-Pamirska oraz Eryk Habowski z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • Dama polskiego wywiadu: Halina Maria Szymańska. Poselstwo RP w Bernie w przestrzeni wywiadu wojskowego i dyplomacji 1939–1945

  seminarium

  Dama polskiego wywiadu: Halina Maria Szymańska. Poselstwo RP w Bernie w przestrzeni wywiadu wojskowego i dyplomacji 1939–1945

  20 kwietnia odbędzie się seminarium dotyczące działalności Haliny Szymańskiej na tle pracy Poselstwa RP w Bernie. Temat zaprezentuje prof. Grzegorz Łukomski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Palmiry. Zabić wszystkich Polaków

  seminarium

  Palmiry. Zabić wszystkich Polaków

  13 kwietnia o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium Mariusza Nowika, dziennikarza i historyka. Jako koreferent wystąpi prof. dr hab. Witold Stankowski (OBnT Instytutu Pileckiego, Uniwersytet Jagielloński).

 • Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949–1956

  seminarium

  Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949–1956

  Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym OBnT, które odbędzie się 6 kwietnia o godz. 12.00. Jako prelegent wystąpi dr Mariusz Jastrząb z Collegium Civitas, z kolei koreferentem będzie dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH.

 • Wywiad PRL a Watykan 1962–1978

  seminarium

  Wywiad PRL a Watykan 1962–1978

  30 marca o godz. 12.00 odbędzie się kolejne seminarium naukowe Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Jako prelegent wystąpi dr hab. Władysław Bułhak z Instytutu Pamięci Narodowej.

 • Obóz dla polskich jeńców Oflag Woldenberg II C

  seminarium

  Obóz dla polskich jeńców Oflag Woldenberg II C

  16 marca o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium online dra Przemysława Słowińskiego (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim). W roli koreferenta wystąpi prof. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN, OBnT IP).

 • „Dark tourism” w Polsce na przykładzie miejsc pamięci i męczeństwa

  seminarium

  „Dark tourism” w Polsce na przykładzie miejsc pamięci i męczeństwa

  9 marca o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium online dra Arkadiusza Płomińskiego (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). W roli koreferenta wystąpi dr Daniel Bakota.

 • Procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Sąd zwycięzców nad zwyciężonymi?

  seminarium

  Procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Sąd zwycięzców nad zwyciężonymi?

  Wykład, który odbędzie się 2 marca o godz. 12:00, wygłosi dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie). W roli koreferenta wystąpi dr Filip Gańczak (Instytut Pamięci Narodowej).

 • Geneza odrębności historycznej Europy Środkowej | seminarium

  seminarium

  Geneza odrębności historycznej Europy Środkowej | seminarium

  23 lutego o godz. 12:00 odbędzie się seminarium online prof. Krzysztofa Brzechczyna (UAM, IPN). W roli koreferenta wystąpi prof. Tomasz Pawelec (UŚ). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału.

 • Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939 | seminarium

  seminarium

  Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939 | seminarium

  16 lutego o godz. 12.00 odbędzie się seminarium online prof. Piotra Madajczyka (Instytut Studiów Politycznych PAN). W roli koreferenta wystąpi dr Tomasz Ceran (Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy).

 • Muzyka polska w okresie socrealizmu | seminarium

  seminarium

  Muzyka polska w okresie socrealizmu | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium prof. Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej (Instytut Sztuki PAN). Jako koreferenci wystąpią prof. Krzysztof Brzechczyn oraz dr John Cornell. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia o godz. 11.00 na platformie Zoom.

 • Zostali na Wschodzie. Wokół „Słownika inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991”

  seminarium

  Zostali na Wschodzie. Wokół „Słownika inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991”

  Zachęcamy do udziału w seminarium Adama Hlebowicza (IPN), podczas którego w roli koreferenta wystąpi dr Jerzy Rohoziński (OBnT Instytutu Pileckiego). Spotkanie odbędzie się 19 stycznia o godz. 12.00 na platformie Zoom.

 • Represje wobec duchowieństwa polskiego podczas drugiej wojny światowej (1939–1945)

  seminarium

  Represje wobec duchowieństwa polskiego podczas drugiej wojny światowej (1939–1945)

  12 stycznia o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium ks. prof. Jana Walkusza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Jako koreferent wystąpi prof. Witold Stankowski (OBnT Instytutu Pileckiego, Uniwersytet Jagielloński).

 • Ratowanie Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej | seminarium

  seminarium

  Ratowanie Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej | seminarium

  Zapraszamy na seminarium prof. Limore Yagil (Université Paris Sorbonne – Paris IV, Bar-Ilan University). Jako koreferent wystąpi dr hab. Agata Mirek (prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

 • Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019 | seminarium

  seminarium

  Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019 | seminarium

  Zachęcamy do udziału w wykładzie prof. Wojciecha Polaka oraz dr hab. Sylwii Galij-Skarbińskiej z Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL UMK w Toruniu. W roli koreferenta wystąpi dr Piotr Andrzejewski (OBnT Instytutu Pileckiego).

 • Aprowizacja jako narzędzie polityki totalitarnego państwa – przykład Polski 1945-1953

  seminarium

  Aprowizacja jako narzędzie polityki totalitarnego państwa – przykład Polski 1945-1953

  Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe online, którego gościem będzie dr hab. Andrzej Zawistowski (prof. SGH, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego).

 • Dochodzenie do prawdy na temat represji sowieckich w Gruzji | seminarium

  seminarium

  Dochodzenie do prawdy na temat represji sowieckich w Gruzji | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi Anton Vatcharadze z Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) w Tibilisi. Jako koreferent wystąpi dr Jerzy Rohoziński z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • Understanding communism in France: 1917-1997 | seminarium

  seminarium

  Understanding communism in France: 1917-1997 | seminarium

  Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi prof. Françoise Thom (Université Paris Sorbonne). Jako koreferent wystąpi prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Pileckiego, Instytut Historii PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim).

 • Oswald Spengler | seminarium

  seminarium

  Oswald Spengler | seminarium

  Zapraszamy na seminarium prof. Davida Engelsa (Instytut Zachodni w Poznaniu, Université Libre de Bruxelles). W roli koreferenta wystąpi prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Pileckiego, Instytut Historii PAN).

 • Geneza rozbioru Polski w roku 1939 | seminarium

  seminarium

  Geneza rozbioru Polski w roku 1939 | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi dr Krzysztof Rak, autor książek: „Polska – niespełniony sojusznik Hitlera” i „Piłsudski między Stalinem a Hitlerem”. Jako koreferent wystąpi prof. Grzegorz Kucharczyk z OBnT Instytutu Pileckiego.

 • Badając Polską pamięć zbiorową z Anglii. Przełamywanie stereotypów, nowe perspektywy i Wikipedia

  seminarium

  Badając Polską pamięć zbiorową z Anglii. Przełamywanie stereotypów, nowe perspektywy i Wikipedia

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi dr Jan Gryta. Prowadzący jest historykiem Europy Środkowej i badaczem Polskiej pamięci i dziedzictwa narodowego. Obronił doktorat w Manchesterze, pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Bristolu.

 • Gdyby ściany mogły mówić. W więzieniu dla kobiet w komunistycznej Polsce

  seminarium

  Gdyby ściany mogły mówić. W więzieniu dla kobiet w komunistycznej Polsce

  Zapraszamy na wykład prof. Anny Müller z University of Michigan-Dearborn w USA. W roli koreferentki wystąpi dr Natalia Jarska z Instytutu Historii PAN. To już ostatnie seminarium przed przerwą wakacyjną!

 • Lénine, l'inventeur du totalitarisme (Lenin, twórca totalitaryzmu) | seminarium

  seminarium

  Lénine, l'inventeur du totalitarisme (Lenin, twórca totalitaryzmu) | seminarium

  Zapraszamy na seminarium prof. Stéphane'a Courtoisa z Catholic Institute of Higher Studies in La Roche-sur-Yon i French National Centre for Scientific Research. Jako koreferent wystąpi prof. Grzegorz Kucharczyk z OBnT Instytutu Pileckiego oraz IH PAN.

 • Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach

  seminarium

  Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach

  Zapraszamy na wykład, który poprowadzi dr Jacek Kordel z Uniwersytetu Warszawskiego. Koreferentem w spotkaniu będzie dr Tomasz Szwaciński.

 • Historia polityczna. Polityka państw postsowieckich – co dla nas znaczy?

  seminarium

  Historia polityczna. Polityka państw postsowieckich – co dla nas znaczy?

  Zachęcamy do udziału w wykładzie, który wygłosi dr Jerzy Rohoziński z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Koreferentem w spotkaniu będzie dr Dmitriy Panto z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 • Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945

  seminarium

  Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945

  Zapraszamy na wykład prof. Tadeusza Rutkowskiego (Uniwersytet Warszawski); jako koreferent wystąpi prof. Marek Kornat (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk). Seminarium naukowe wyjątkowo rozpocznie się o godzinie 16.00.

 • Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945 | seminarium

  seminarium

  Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945 | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium prof. Marka Kornata (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jako koreferent wystąpi prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk).

 • Państwo Hitlera | seminarium

  seminarium

  Państwo Hitlera | seminarium

  28 kwietnia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład, który wygłosi dr hab. Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego oraz SGH w Warszawie. W roli koreferenta wystąpi dr Mirosław Sikora z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.

 • Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795- 1918 | seminarium

  seminarium

  Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795- 1918 | seminarium

  21 kwietnia o godzinie 12.00 zapraszamy na wykład prof. Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Pileckiego oraz Instytutu Historii PAN. W roli koreferenta wystąpi dr Mateusz Werner z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • The Polish Underground and the Jews | seminarium

  seminarium

  The Polish Underground and the Jews | seminarium

  Next Wednesday, on 14 April 2021 at 3 p.m. CEST, we are holding an online seminar entitled “The Polish Underground and the Jews.”

 • Mein Kampf. Edycja krytyczna | seminarium

  seminarium

  Mein Kampf. Edycja krytyczna | seminarium

  Zachęcamy do udziału w wykładzie, który wygłosi prof. Eugeniusz Cezary Król. W roli koreferenta wystąpi dr Mateusz Werner z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • Tożsamość i etos inteligencji polskiej | seminarium

  seminarium

  Tożsamość i etos inteligencji polskiej | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi prof. Maciej Janowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jego koreferentem będzie dr hab. Piotr Kulas z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • The Genesis of the Lados Operation – 1940-1942 | seminarium

  seminarium

  The Genesis of the Lados Operation – 1940-1942 | seminarium

  An examination of the background behind the Bern passport operation, looking at the wider context of Polish exile government policy as well as the possible precedents set elsewhere, including the Sugihara visas.

 • Europa Środkowa oczami Hannah Arendt | seminarium

  seminarium

  Europa Środkowa oczami Hannah Arendt | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi prof. Marek Cichocki z Centrum Europejskiego w Natolinie. Jako koreferent wystąpi dr Bartłomiej Kapica z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • Wspólnota polityczna bez państwa. Moralny koszt utraty państwowości | seminarium

  seminarium

  Wspólnota polityczna bez państwa. Moralny koszt utraty państwowości | seminarium

  Zachęcamy do udziału w seminarium, podczas którego prof. Paweł Kaczorowski (UKSW) przeanalizuje sytuację członków wspólnoty pozbawionej państwa na przykładzie fragmentów z literatury pamiętnikarskiej i wspomnieniowej.

 • Around Larry Wolff and his “Inventing Eastern Europe” | seminarium

  seminarium

  Around Larry Wolff and his “Inventing Eastern Europe” | seminarium

  Zapraszamy na seminarium prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego, wykładowcy University College London oraz profesora wizytującego w Centrum Europejskim Natolin. Jako koreferent wystąpi dr Mateusz Werner z OBnT Instytutu Pileckiego.

 • Prusy. Pięć wieków | seminarium

  seminarium

  Prusy. Pięć wieków | seminarium

  Pięć wieków historii Prus to dzieje budowy jednolitego, nowoczesnego (stanowiącego przez długi czas wzór modernizacji) państwa. Państwa, które - jak żadne inne w Europie - zostało zaprojektowane. Zapraszamy na seminarium prof. Grzegorza Kucharczyka.

 • Polska w oczach niemieckich ekspertów 1933-1945. O wyższości kultury niemieckiej nad polską | seminarium

  seminarium

  Polska w oczach niemieckich ekspertów 1933-1945. O wyższości kultury niemieckiej nad polską | seminarium

  Jakie były intelektualne założenia pozwalające w latach 30. sformułować ekspansjonistyczną politykę wobec Polski, opartą na poczuciu wyższości kulturowej Niemiec? Tego zagadnienia będzie dotyczyło seminarium, które poprowadzi dr Mateusz Werner z OBnT.

 • Projekt polegli1939.pl - wspomaganie badań narzędziami GIS | seminarium

  seminarium

  Projekt polegli1939.pl - wspomaganie badań narzędziami GIS | seminarium

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu na temat wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach historycznych. Seminarium poprowadzi dr Mateusz Zawadzki, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • Memories and Testimonies - what can we learn from them about Mothers during the Holocaust

  seminarium

  Memories and Testimonies - what can we learn from them about Mothers during the Holocaust

  Wraz z początkiem nowego roku wracają seminaria naukowe Instytutu Pileckiego! Już dzisiaj zapraszamy na wykład, który 20.01 poprowadzi Hana Oren z Mashmaut Center w Izraelu.

 • Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów - wyniki badań | seminarium

  seminarium

  Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów - wyniki badań | seminarium

  W trakcie ostatniego w tym roku seminarium dr hab. n. med. Andrzej Ossowski opowie o przebiegu identyfikacji osobniczej ofiar totalitaryzmów, a także przedstawi historię PBGOT i wpływ badań identyfikacyjnych na politykę historyczną.

 • Plan londyński odbudowy Warszawy - dokument ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego

  seminarium

  Plan londyński odbudowy Warszawy - dokument ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego

  Zapraszamy na seminarium na temat planu odbudowy powojennej Warszawy, którego autorami byli architekci skupieni wokół polskich władz emigracyjnych w Londynie. Spotkanie poprowadzi dr Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pileckiego).

 • How to talk about Righteous among the nation – from micro history to macro history

  seminarium

  How to talk about Righteous among the nation – from micro history to macro history

  Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które poprowadzi pani Inbal Raz z Mashmaut Center w Izraelu. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

 • Działalność członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie podczas II wojny światowej

  seminarium

  Działalność członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie podczas II wojny światowej

  Zapraszamy na spotkanie o członkach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, którzy w czasie II wojny światowej działali w konspiracji. Uczestnicząc w w rozbudowie elektrowni, organizowali jednocześnie komórki ruchu oporu i brali udział w powstaniu.

 • War Crimes and War Aims: the Allies, the UNWCC and the debate over postwar justice during the Second World War

  seminarium

  War Crimes and War Aims: the Allies, the UNWCC and the debate over postwar justice during the Second World War

  This seminar will explore the context of the UNWCC within wider wartime debates over war aims, war crimes, and post-war justice.

 • Działalność i walka Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich w 1939 r.

  seminarium

  Działalność i walka Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich w 1939 r.

  W trakcie spotkania dr Marcin Wasilewski (absolwent Uniwersytetu Opolskiego) opowie o roli Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) w II RP oraz o walkach toczonych przez tę formację w 1939 roku.

 • Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich w pierwszych miesiącach II wojny światowej

  seminarium

  Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich w pierwszych miesiącach II wojny światowej

  Zachęcamy do udziału w seminarium, które poprowadzi prof. Witold Stankowski (Uniwersytet Jagielloński, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rot. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego).

 • Szkoła żydowska w Dzierżoniowie w latach 1945-1964 | seminarium

  seminarium

  Szkoła żydowska w Dzierżoniowie w latach 1945-1964 | seminarium

  W trakcie spotkania dr Anna Grużlewska, stypendystka Instytutu Pileckiego, omówi powstanie, funkcjonowanie oraz zamknięcie szkoły żydowskiej w Dzierżoniowie (1945-1964), który był ważnym ośrodkiem osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku.

 • History Memory and Testimony Life stories of Israeli pilot’s Holocaust survivor

  seminarium

  History Memory and Testimony Life stories of Israeli pilot’s Holocaust survivor

  Zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium, które poprowadzi dr Lea Ganor, dyrektor Mashmaut Center in Israel. Spotkanie będzie prowadzone po angielsku, jednak publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań w języku polskim.

 • Niszczenie Warszawskiego Przemysłu w niemieckim planie burzenia miasta w 1944 r.

  seminarium

  Niszczenie Warszawskiego Przemysłu w niemieckim planie burzenia miasta w 1944 r.

  Zapraszamy na seminarium doktora Pawła Brudka (Muzeum Powstania Warszawskiego), który opowie o rabunku i wyburzaniu zakładów przemysłowych przez Komendę Uzbrojenia Warszawa (Rüstungskommando Warschau) oraz saperów kolejowych Wehrmachtu w lipcu 1944 r.

 • Warszawa - miasto skrytek | seminarium

  seminarium

  Warszawa - miasto skrytek | seminarium

  Warszawa w 1939 r. zyskała drugie oblicze – podziemne. „Miasto w mieście” potrzebowało infrastruktury: bezpiecznych miejsc, o których wiedzą tylko wtajemniczeni. Zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • „Okno z Auschwitz” | seminarium

  seminarium

  „Okno z Auschwitz” | seminarium

  Zapraszamy na seminarium pn. „>>Okno z Auschwitz<<. Tajne spotkania rodzin i więźniów KL Auschwitz-Birkenau w pralni w Bielsku-Białej w latach 1941-1944”.

 • Koszykowa róg Stalina. Tajemnice Aresztu Wewnętrznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

  seminarium

  Koszykowa róg Stalina. Tajemnice Aresztu Wewnętrznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

  Słowo „Koszykowa” to symbol stalinizmu w Polsce. Znajdujący się wówczas przy tej ulicy areszt w Warszawie, dziś jest jednym z najbardziej znanych miejsc działalności bezpieki. W rzeczywistości jednak to miejsce kryje w sobie wiele tajemnic.

 • Działalność parafii katolickich znajdujących się na terenie getta warszawskiego w latach 1940-1942

  seminarium

  Działalność parafii katolickich znajdujących się na terenie getta warszawskiego w latach 1940-1942

  Zapraszamy na ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną, które poprowadzi Agnieszka Dąbek z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

 • Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich

  seminarium

  Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich

  Zapraszamy na seminarium pn. "Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich na przykładzie Kunsthochschule Berlin Weissensee w latach 1946-1970". Spotkanie poprowadzi dr Joanna Nikel z Instytutu Historycznego UWr, stypendystka Instytutu Pileckiego.

 • Polski wysiłek zbrojny w okresie II wojny światowej – nowe postulaty badawcze

  seminarium

  Polski wysiłek zbrojny w okresie II wojny światowej – nowe postulaty badawcze

  Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi dr hab. Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stypendysta Instytutu Pileckiego.

 • Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce w latach 1945-1989

  seminarium

  Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce w latach 1945-1989

  Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi dr Łukasz Jasiński z Centrum Badań Historycznych PAN.

 • Jan Sehn. Tropiciel nazistów | seminarium

  seminarium

  Jan Sehn. Tropiciel nazistów | seminarium

  Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi dr Filip Gańczak, redaktor „Biuletynu IPN”.

 • Fotografie z obozów koncentracyjnych i zagłady. Między dokumentem, źródłem a świadectwem

  seminarium

  Fotografie z obozów koncentracyjnych i zagłady. Między dokumentem, źródłem a świadectwem

  Fotografia to nie tylko ilustracja opowieści; jest dokumentem, który należy umiejętnie odczytać. W trakcie najbliższego spotkania skupimy się na archiwalnych fotografiach z obozów koncentracyjnych i zagłady oraz ich znaczeniu w badaniach nad Holokaustem.

 • Fotografia jako dokument historyczny | seminarium

  seminarium

  Fotografia jako dokument historyczny | seminarium

  Fotografia jest nie tylko ozdobnikiem czy ilustracją opowieści, ale dokumentem, który należy umiejętnie odczytać. Zapraszamy na seminarium, podczas którego opowiemy o tym, jak rozszyfrować niewidoczne „na pierwszy rzut oka” informacje ukryte na zdjęciu.

 • Poland, September 1939: prelude to disaster

  seminarium

  Poland, September 1939: prelude to disaster

  An analysis of the significance of the German and Soviet campaigns against Poland in 1939 as the prelude to the ideologically driven warfare that followed in World War Two.

 • „Rzeź Woli”. Rekonstrukcja wydarzeń, powojennej sprawiedliwości i pamięci | seminarium

  seminarium

  „Rzeź Woli”. Rekonstrukcja wydarzeń, powojennej sprawiedliwości i pamięci | seminarium

  Hanna Radziejowska, kierownik Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, zaprezentuje projekt pracy doktorskiej, która dotyczy ludobójstwa mieszkańców warszawskiej Woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku.

 • Prezentacja i dyskusja wokół książki „Totalitaryzm w epoce postmodernizmu” I seminarium

  seminarium

  Prezentacja i dyskusja wokół książki „Totalitaryzm w epoce postmodernizmu” I seminarium

  Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Instytutu Pileckiego w "nowej odsłonie".

 • Reprezentacja Polski w piłce nożnej podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie '36

  seminarium

  Reprezentacja Polski w piłce nożnej podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie '36

  Powraca cykl seminariów naukowych Instytutu Pileckiego, choć... w zupełnie nowej odsłonie! Na pierwsze "spotkanie" online zapraszamy już 8 kwietnia.

 • Ogłoszenie o zawieszeniu cotygodniowych seminariów

  seminarium

  Ogłoszenie o zawieszeniu cotygodniowych seminariów

  Informujemy, że tymczasowo zawieszamy projekt "Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego". Oznacza to, że w najbliższym czasie nie odbędą się spotkania zaplanowane w ramach cyklu. Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

 • „Ratować dzieci! Ratować dzieci!” Wojenne losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny | seminarium

  seminarium

  „Ratować dzieci! Ratować dzieci!” Wojenne losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny | seminarium

  Podczas II wojny światowej z terenu Zamojszczyzny wysiedlono tysiące mieszkańców. Wśród nich były także dzieci, które odebrano rodzicom. Jakie były ich dalsze losy? Tego będzie można dowiedzieć się w trakcie najbliższego seminarium.

 • Problemy związane z badaniem żydowskiej historii Falenicy (od końca XIX w. do lat 50 XX w.) | seminarium

  seminarium

  Problemy związane z badaniem żydowskiej historii Falenicy (od końca XIX w. do lat 50 XX w.) | seminarium

  W okresie międzywojennym Falenica była popularną miejscowością letniskową oraz ośrodkiem życia religijnego wyznawców judaizmu. Działania wojenne położyły temu kres. Zapraszamy na seminarium o problemach towarzyszących badaniu żydowskiej historii miasta.

 • Luftwaffe przeciw Powstaniu Warszawskiemu - działania lotnicze | seminarium

  seminarium

  Luftwaffe przeciw Powstaniu Warszawskiemu - działania lotnicze | seminarium

  Siły powietrzne III Rzeszy atakowały zarówno miejsca ważne dla polskiej obronności i kultury, jak i obiekty cywilne. Zapraszamy na seminarium na temat roli, jaką odegrało Luftwaffe w czasie pacyfikacji Powstania Warszawskiego.

 • Sytuacja religijna w Generalnym Gubernatorstwie | seminarium

  seminarium

  Sytuacja religijna w Generalnym Gubernatorstwie | seminarium

  Naziści albo całkowicie przeciwstawiali się religii chrześcijańskiej, albo – jeśli służyło to propagandzie – zniekształcali jej dogmaty. Praktykujący wierni byli prześladowani. O życiu religijnym podczas okupacji niemieckiej opowie prof. Paweł Skibiński.

 • Formy oporu i samopomocy wśród kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 1942-1945 | seminarium

  seminarium

  Formy oporu i samopomocy wśród kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 1942-1945 | seminarium

  Zapraszamy na seminarium o kobietach, które – na przekór wszechobecnemu terrorowi – wykazały się odwagą i solidarnością.

 • UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom | seminarium

  seminarium

  UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom | seminarium

  "Dipis" to skrót od angielskiego zwrotu „displaced person”, jakim alianci określali osoby, które w wyniku działań wojennych znalazły się poza granicami kraju. Podczas seminarium opowiemy, kto udzielił im pomocy i jak wyglądała ich droga do domu.

 • Władysław Bieńkowski – biografia pretekstowa | seminarium

  seminarium

  Władysław Bieńkowski – biografia pretekstowa | seminarium

  Jego życiorysem można by obdzielić kilka osób: był zarówno niepokornym publicystą, budowniczym socjalizmu, jak i zagorzałym krytykiem PZPR. O Władysławie Bieńkowskim, jednej z barwniejszych postaci życia politycznego PRL, opowie dr Bartłomiej Kapica.

 • Prymas Stefan Wyszyński jako mąż stanu | seminarium

  seminarium

  Prymas Stefan Wyszyński jako mąż stanu | seminarium

  Doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, „Prymas Tysiąclecia”. Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja odbędzie się w czerwcu br., był jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. O jego zasługach dla kraju opowiemy w trakcie najbliższego seminarium.

 • Między Rosją a Francją - B. Wieniawa-Długoszowski i B. Berenson w służbie dyplomacji i wywiadu | seminarium

  seminarium

  Między Rosją a Francją - B. Wieniawa-Długoszowski i B. Berenson w służbie dyplomacji i wywiadu | seminarium

  Zapraszamy na najbliższe seminarium poświęconej jednej z misji „polskiego Bonda” okresu międzywojennego.

 • „W cieniu Katynia” | seminarium

  seminarium

  „W cieniu Katynia” | seminarium

  Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego „W cieniu Katynia” oraz wykład Artura Janickiego, historyka, scenarzysty i reżysera.

 • Po wielokroć wykluczone. Dzieci uchodźców i przesiedleńców w getcie warszawskim | seminarium

  seminarium

  Po wielokroć wykluczone. Dzieci uchodźców i przesiedleńców w getcie warszawskim | seminarium

  Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi tegoroczna laureatka nagrody KLIO – „Nobla dla historyków” – za książkę „Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem”.

 • Straty polskiej inteligencji w latach II wojny światowej | seminarium

  seminarium

  Straty polskiej inteligencji w latach II wojny światowej | seminarium

  „Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników” – te słowa Adolfa Hitlera zapowiadały eksterminację tysięcy intelektualistów. O zagładzie polskich elit porozmawiamy podczas najbliższego seminarium.

 • Co pamiętają wojenne wnuki? Dziedziczenie pamięci w tekstach kultury | seminarium

  seminarium

  Co pamiętają wojenne wnuki? Dziedziczenie pamięci w tekstach kultury | seminarium

  Czy możemy – a jeśli tak, to czy powinniśmy – zostawić za sobą dramatyczne wydarzenia z przeszłości? Zapraszamy na seminarium o pamięci pokoleniowej.

 • Zniszczenia zabytków architektury w dystrykcie krakowskim 1939-1945 | seminarium

  seminarium

  Zniszczenia zabytków architektury w dystrykcie krakowskim 1939-1945 | seminarium

  Kraków nie poniósł uszczerbku podczas II wojny światowej – tak głosi obiegowa opinia. Tymczasem tylko w 1945 roku w mieście uległo zniszczeniu 400 budynków. Które małopolskie zabytki ucierpiały najbardziej? O tym opowiemy podczas najbliższego seminarium.

 • Pamięć o zbrodni w KL Auschwitz-Birkenau. Polska perspektywa | seminarium

  seminarium

  Pamięć o zbrodni w KL Auschwitz-Birkenau. Polska perspektywa | seminarium

  Fabryka Śmierci, symbol Zagłady, jedyny niemiecki obóz koncentracyjny na liście dziedzictwa UNESCO. Auschwitz-Birkenau. To szczególne miejsce pamięci będzie tematem naszego najbliższego seminarium.

 • Oskar Dirlewanger – dowódca SS-Sonderkommando | seminarium

  seminarium

  Oskar Dirlewanger – dowódca SS-Sonderkommando | seminarium

  Tam, gdzie się pojawiali, wywoływali panikę. Rekrutowali się spośród gwałcicieli, dezerterów i skazanych za rozbój. Budzili odrazę nawet u innych nazistów. Dirlewangerowcy. Zapraszamy na seminarium poświęcone okrytemu złą sławą oddziałowi.

 • Przedszkola Polski "ludowej". Ideologizacja instytucji 1944-1965 | seminarium

  seminarium

  Przedszkola Polski "ludowej". Ideologizacja instytucji 1944-1965 | seminarium

  Czego musiał nauczyć się przedszkolak, aby w przyszłości z zapałem budować socjalizm? Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami zaprasza na seminarium naukowe o specyfice przedszkoli w czasach PRL.

 • „Mamy ciągle robione napięcia”. PZPR i pamięć Poznańskiego Czerwca 1956

  seminarium

  „Mamy ciągle robione napięcia”. PZPR i pamięć Poznańskiego Czerwca 1956

  Zapraszamy na wykład w ramach cyklicznych seminariów naukowych Instytutu Pileckiego.

 • Praca przymusowa w Rzeszy i przestępstwa kryminalne oraz ich obraz w świetle polskich aktach oskarżenia UNWCC | seminarium

  seminarium

  Praca przymusowa w Rzeszy i przestępstwa kryminalne oraz ich obraz w świetle polskich aktach oskarżenia UNWCC | seminarium

 • Bera Ryczywoła peregrynacja dziadowska | seminarium

  seminarium

  Bera Ryczywoła peregrynacja dziadowska | seminarium

  Anna Ciałowicz (Instytut Pileckiego) opowie o tym, jak rabini próbowali dostosować prawo religijne do warunków panujących w czasie II wojny światowej

 • The Second World War in the New Millennium

  seminarium

  The Second World War in the New Millennium

  The presentation of Professor Arnd Bauerkämper (Freie Universität Berlin) deals with memories of National Socialism, the Second World War, the Holocaust and Stalinist extermination policies in Europe after 1945.

 • Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego | seminarium

  seminarium

  Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego | seminarium

  Dr Marcin Panecki (IP) przedstawi działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w warunkach niemieckiej okupacji.