Na początku było... Archiwum Główne Akt Dawnych | Twierdza Archiwum - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Na początku było... Archiwum Główne Akt Dawnych | Twierdza Archiwum

Co było na początku? – zastanawiacie się pewnie czasem. Nie, nie jajko, nie kura, tylko… Archiwum Główne Akt Dawnych! Prawdziwy senior, ba, wręcz matuzalem, wśród polskich archiwów! W 2024 roku będzie świętować 216 lat działalności!

My też do świętowania się przyłączamy i zapraszamy do obejrzenia spotkania z cyklu seminariów archiwalnych „Twierdza Archiwum”, w czasie którego rozmawialiśmy o działalności i zbiorach tego pierwszego archiwum publicznego w Polsce. Zbiory AGAD to prawdziwa podróż prasolotem po zakamarkach polskiej historii, od średniowiecza, aż po czasy współczesne.

Czegoż tu nie znajdziemy?! Prawdziwe perełki archiwalne! Akta Unii Lubelskiej, egzemplarz urzędowy Statutu Łaskiego, oryginał Konstytucji 3 maja! Poza dokumentami urzędowymi, korespondencja prywatna, fotografie, mapy… Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a pasjonaci genealogii zemdleją z wrażenia. A to tylko wycinek z przepastnych zbiorów AGAD, prawdziwej skarbnicy naszego dziedzictwa.

O historii i zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych opowiedzieli dr Hubert Wajs oraz Małgorzata Witecka.

Hubert Wajs - dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, funkcje pełni od 1998 roku. Jako redaktor źródeł publikował późnośredniowieczne relacje z dworu królewskiego oraz brał udział w badaniach polskich źródeł kościelnych w Archiwach Watykańskich. Uczestniczył w projektach i grupach roboczych dotyczących automatyzacji, standardów opisu archiwalnego i dokumentacji elektronicznej. Tłumaczył międzynarodowe standardy opisów archiwalnych: ISAD(G), ISDIAH, MoReq2. Autor kilku artykułów i recenzji na temat zapisów elektronicznych. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Małgorzata Witecka od ponad 20 lat pracuje w Archiwum Głównym Akt Dawnych w oddziale informacji i udostępniania zasobu. Obecnie kieruje pracami Oddziału II, zajmując się jednocześnie wykonywaniem kwerend, wyszukiwaniem i udzielaniem informacji oraz pozyskiwaniem materiałów archiwalnych. W latach 2007-2008 publikowała artykuły przygotowane dla Naukowej i Akademickiej Sieci Archiwalnej traktujące o materiałach archiwalnych przechowywanych w AGAD. Uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach promocyjnych archiwum, tj. nocy muzeów, piknikach archiwalnych, czy też pokazach i lekcjach archiwalnych organizowanych dla studentów, uczniów i innych osób odwiedzających archiwum.

Spotkaie odbyło się w ramach cyklu "Twierdza Archiwum"

Zobacz także