publikacje / Polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów

Dawid kontra Goliat. Niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskim

Norbert Bączyk, Grzegorz Jasiński

Latem 1944 roku w Warszawie powstańcy zmierzyli się z bezwzględ­nym przeciwnikiem. Niemcy nie tylko nie przestrzegali jakichkolwiek zasad prowadzenia konfliktów zbrojnych, masowo mordując jeńców i ludność cywilną. Mieli też absolutną przewagę w uzbrojeniu, która nie sprowadzała się jedynie do dysponowania samolotami i czołgami. Powstanie Warszawskie stało się dla Niemców także okazją do użycia specjalnych środków bojowych, również takich o wcześniej niezna­nym, eksperymentalnym charakterze. Wojska pacyfikacyjne uzbrojono w miny samobieżne oraz pojazdy kierowane radiem, materiał gazowy do niszczenia pomieszczeń, najcięższe pociski rakietowe nowych ty­pów, a nawet specjalnie sprowadzone maszyny wiertnicze.

Na podstawie bogatej kwerendy archiwalnej autorzy poszerzają naszą wiedzę o narzędziach, za pomocą których realizowano rozkaz Hitle­ra o zdławieniu powstania i zniszczeniu miasta. Jak ukazują, ogrom zniszczeń i ofiar spowodowanych przez Niemców w Warszawie wy­nikał nie tylko z ich okrucieństwa i determinacji, by złamać opór Po­laków mimo zbliżającej się wojennej klęski. Był także efektem użycia zaawansowanych środków technicznych, których syntetyczny i nowa­torski opis przedstawia ta monografia.

Książka stanowi pierwsze naukowe i pełne opracowanie zastosowania przez Niemców specjalnych środków bojowych podczas Powstania War­szawskiego. Tym samym autorzy wypełnili lukę w historiografii i przygo­towali pracę, którą należy uznać za pionierską w polskim piśmiennictwie wojskowo-historycznym.

Prof. dr hab. Tadeusz Panecki

TYTUŁ:

Dawid kontra Goliat. Niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskim

AUTOR:

Norbert Bączyk, Grzegorz Jasiński

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2020

ISBN:

978-83-66340-30-5

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także

  • publikacje

    Żelazny wiatr. Europa pod władzą Hitlera.

  • publikacje

    Zarysy Pamięci

  • publikacje

    Lista Ładosia