dr Piotr Olechowski - Instytut Pileckiego

Absolwent studiów historycznych na uniwersytetach w Szczecinie i Rzeszowie. Historyk, nauczyciel akademicki, dr nauk humanistycznych, tłumacz. Naczelnik Wydziału ds. Badań nad stratami wojennymi Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, adiunkt w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W okresie kryzysu uchodźczego wiosną 2022 r. w charakterze wolontariusza przez kilka miesięcy pełnił funkcję tłumacza polsko-rosyjsko-ukraińskiego.

Autor monografii „Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień 1918-1939” (Przemyśl 2017) oraz kilkudziesięciu tekstów naukowych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim. Stypendysta Rządu RP – ówczesnego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW (dwukrotnie), Fundacji „Kronos” im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Kilkukrotny stażysta Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie oraz Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Zainteresowania naukowe obejmują położenie Polaków w ZSRR, sowietyzację dawnych ziem wschodnich II RP, dzieje polskiej dyplomacji w ZSRR i granicy polsko-radzieckiej oraz działalność radzieckich służb specjalnych i sądownictwa. W ostatnim czasie najwięcej uwagi poświęca procesom karnym ludności polskiej w okresie międzywojennym (na obszarze „za Zbruczem”), a także na terenie dawnych województw południowo-wschodnich II RP w latach 1939-1941 oraz od 1944 r.

ORCID: 0000-0003-4108-2682