dr Marcin Panecki - Instytut Pileckiego

Marcin Panecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2018 nauczyciel akademicki. Autor pierwszej kompleksowej biografii politycznej Kazimierza Pużaka. Koordynator prowadzonego w Instytucie Pileckiego projektu: „Terror niemiecki we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944”. Współtwórca wystaw historycznych, m.in. „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii Polski podczas II wojny światowej. Aktualnie prowadzi badania nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych pod okupacją niemiecką na terenie dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa.

Wybrane publikacje:

1. Kazimierz Pużak (1883-1950). Biografia polityczna, Wydawnictwo Neriton 2010.

2. Dokumenty programowe Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”. Wydawnictwo UPH 2015.

3. „Biały wywiad” – przykład analizy prasy i wydawnictw konspiracyjnych Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość w latach 1939-1945, „Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku”. Wydawnictwo pokonferencyjne UPH 2016.

4. Dokumentując ludobójstwo. Relacje więźniów z KL Auschwitz [w:] Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski, red. J. Gmitruk, T. Skoczek, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości 2021.

5. Edukacja podczas okupacji niemieckiej w Polsce 1939-1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze, "Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego" 2021.

 

Numer ORCID: 0000-0003-0746-4249