Wydarzenie

Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

Bogaty zbiór dokumentów polskich formacji zbrojnych w ZSRS, na Bliskim Wchodzie i we Włoszech, zdeponowany po wojnie w Archiwum Instytutu Hoovera w Stanford, to klucz do badań nad polityką okupacyjną Związku Sowieckiego na wschodnich terenach II RP. Relacje tysięcy polskich obywateli stanowią zapis konfrontacji z komunistycznym reżimem: dokumentują postawy, które przejmowali i losy, jakim musieli sprostać.


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe