Wydarzenie

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)

Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Podczas realizacji projektu zostaną uwzględnione wszystkie fazy Zagłady: gettoizacja, akcje likwidacyjne gett, ukrywanie się po tzw. aryjskiej stronie, a także pobyt w obozach i eksterminacja. Ukazane zostaną również stosunki polsko-żydowskie w omawianym okresie z uwzględnieniem niemieckich struktur administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa.

Kierownik projektu: dr Martyna Rusiniak-Karwat

Uczestnicy projektu:

  • dr Jacek Proszyk

Stypendia w ramach projektu otrzymali:

  • mgr Michał Bronowicki
  • Klaudia Ciszewska
  • dr Anna Grużlewska
  • mgr Ewa Koper (nie przyjęła stypendium)
  • dr Sławomir Mańko
  • mgr Sebastian Rakowski
  • mgr Damian Sitkiewicz
  • dr Marcin Urynowicz

fot. Budowa murów getta w Warszawie, sierpień 1940, Wikimedia