Nauka

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich. Stanowi on wyjątkowe środowisko naukowców, którzy realizują interdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią Polski w XX wieku. Badania dotyczą głównie II wojny światowej, jej skutków oraz pamięci o niej przez drugie i trzecie pokolenie urodzone po wojnie.

Program stypendialny kierujemy do naukowców z Polski i zagranicy, którzy w swoich badaniach korzystają ze źródeł archiwalnych Instytutu. Chcemy, by unikalne doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej stanowiło punkt wyjścia do badań nad ubiegłym stuleciem – ukazania jego złożoności oraz mechanizmów, które decydowały o biegu historii.