Mediateka /

Zbudzone demony. Katolicyzm a rewolucja bolszewicka i faszyzm | Wielkie pytania o wiek XX

#media

22.07.2017

Zapraszamy do obejrzenia cyklu wykładów pt. „Kościół a totalitaryzm. Wizja ogólna i rozważania wokół przypadku polskiego”, które prowadził dr hab. Paweł Skibiński.

Cykl wykładów:

1. Kościół a pokusa totalitarna. Próba diagnozy.

2. Zbudzone demony. Katolicyzm a rewolucja bolszewicka i faszyzm.

3. Między diabłem a Belzebubem. Katolicyzm a nazizm. Kościół w Polsce międzywojennej wobec totalitaryzmu.

 4. Erupcja agresji. Kościół katolicki podczas II wojny światowej. Rzut oka na przypadek polski.

5. Imperium szatana. Kościół katolicki wobec komunizmu do 1956. 

6. Pokusa paktu z diabłem. Kościół a komunizm 1956-1980. Szczególny los Polski.

7. Egzorcyzm dla świata. Pontyfikat św. Jana Pawła II.

8. Szczepionka na totalitaryzm? Próba bilansu.


 dr hab. Paweł Skibiński – historyk. Specjalizuje się w historii XX wieku – dziejach Kościoła katolickiego XX wieku oraz historii Hiszpanii XX stulecia. Od 2002 do dziś jest wykładowcą w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 do 2005 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Od 2006 do 2008 kierował działem badawczym Muzeum Historii Polski w Warszawie. Od 2008 kierował projektem, a od 2010 do 2015 był dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego z historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 został przewodniczącym Zespołu Redakcyjnego zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego Pro Memoria. Opublikował 4 monografie i kilkadziesiąt artykułów naukowych, nie licząc licznych tekstów popularnonaukowych.


Wielkie pytania o wiek XX – cykl wykładów otwartych organizowanych przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami na przestrzeni 2017 roku. Projekt stanowił nawiązanie do praktyki życia akademickiego w krajach anglosaskich. Uczeni zaproszeni do wygłoszenia cyklu wykładów, będących całościowym, autorskim ujęciem pewnego generalnego problemu badawczego, na kolejnych spotkaniach stopniowo konfrontowali swoje tezy z publicznością. Wykłady pozwalały śledzić i uczestniczyć w procesie narodzin wybitnych dzieł, które często wchodzą do kanonu światowej humanistyki. Autorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach podejęli próbę syntetycznego spojrzenia na jedno z fundamentalnych zagadnień, kluczowych dla zrozumienia wieku XX i polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Na podstawie wykładów powstaną książki, które zostaną wydane nakładem Instytutu.

Zobacz także