Mediateka /

Promocja książki "Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje"

#media

Dyskusja promująca książkę „Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje.”

Promocja książki „Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje” | 21.11.2018

Naszymi gośćmi byli:

prof. Paweł Kaczorowski (UKSW) – opiekun naukowy projektu, politolog, historyk filozofii i myśli politycznej. Zajmuje się teorią państwa, teologią polityczną oraz historią niemieckiej myśli politycznej i prawnej.

prof. Piotr Madajczyk (ISP PAN) – opiekun naukowy projektu, historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniej­szości narodowych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich w XX wieku, przymusowych migracji po II wojnie światowej.

prof. Maciej Urbanowski (UJ) – historyk literatury, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”. Redaktor naukowy serii Krytyka XX i XXI wieku.

moderacja: dr Martyna Rusiniak-Karwat - Instytut Pileckiego

 


O książce:

Polskie doświadczenie konfrontacji z dwoma totalitaryzmami zasługuje na to, by stać się częścią głównego nurtu światowej dyskusji o historii XX wieku. Teorie totalitaryzmu, pojęcie „ludobójstwa”, idee wolności i solidarności jako odpowiedź na radykalne zło - to kwestie, w których polskiego głosu nie może zabraknąć. Książka jest wynikiem projektu badawczego. Zawarte w niej eseje reprezentują perspektywy różnych dyscyplin: historii i historii idei, politologii, filozofii politycznej, literaturoznawstwa, socjologii i prawoznawstwa.

Publikacja sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2018.

Zobacz także