Mediateka /

Prawda i narracja. Rola archiwów we współczesnej dyskusji o historii | Archiwum: Aktywacja!

#media

12.01.2021

W celu wprowadzenia polskiego świadectwa do obiegu międzynarodowego, trzeba uwypuklić jego wartość na tle głównego korpusu źródeł do historii XX wieku. Nasze archiwum umożliwia i wspiera taką refleksję, zapraszając do niej uczonych z kraju i ze świata.

Uruchomienie Archiwum Instytutu Pileckiego to opowiedzenie się za ożywieniem idei archiwum jako takiego. Idea ta stanowi bowiem trwały fundament i nieodzowny punkt odniesienia w dyskusji nad tym, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Ponadto, tradycyjna funkcja archiwum jako źródła rzetelnej wiedzy i miejsca weryfikacji faktów wydaje się kluczowa w obliczu zalewu fałszywymi informacjami i półprawdami oraz manipulacji, z którymi mamy do czynienia w przestrzeni publicznej.


Prawda i narracja. Rola archiwów we współczesnej dyskusji o historii:

  • Moderacja:

Mateusz Werner, Instytut Pileckiego

  • Dyskutują:

Jochen Böhler, Friedrich-Schiller-Universität Jena;

Danuta Drywa, Muzeum Stutthof;

Roger Moorhouse, historyk, autor m.in. książki Polska 1939

Andrzej Zawistowski, Instytut Pileckiego

Zobacz także