Mediateka /

Negacja, trolling, fake news: jak się fałszuje historię komunizmu | Panel III

#media

24.02.2021

Celem konferencji „Zbrodnia w Kuropatach 1937–1941: prawda i wolność” było przybliżenie historii zbrodni, które niestety nadal pozostają poza głównym nurtem świadomości historycznej Polaków, a na Białorusi są bliżej znane jedynie w kręgach opozycyjnych.

Moderator

• Adrzej Zawistowski, Instytut Pileckiego

Uczestnicy

• Kamil Kłysiński. Ośrodek Studiów Wschodnich;

• Zmicier Mickiewicz, Biełsat TV i Belarus Security Blog.

Zobacz także