Mediateka /

Meandry pamięci o Sprawiedliwych. Historie zbiorów archiwalnych

#media

W trakcie spotkania dyskutowaliśmy, w jaki sposób po wojnie w PRL, na emigracji oraz w wolnej Polsce po roku 1989 kształtowała się pamięć o Sprawiedliwych ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji i zbiorów archiwalnych.

Meandry pamięci o Sprawiedliwych. Historie zbiorów archiwalnych | 13.11.2018

  • Kiedy tematyka Sprawiedliwych była (nie)obecna w debacie publicznej zarówno przed jak i po roku 1989?

  • Kto zbierał relacje i tworzył zbiory takich dokumentów?
  • Jakim uwarunkowaniom społecznym i politycznym podlegały te działania?
  • Jaki był wpływ polityki władz komunistycznych?
  • Jaka była rola emigracji?

Dyskutowali:

Mariusz Olczak – historyk, archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych

dr Martyna Rusiniak-Karwat – historyk i politolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik działu naukowego Instytutu Pileckiego. Autorka książek, m.in. „Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej. 1943-1989”.

Prowadzi: Mateusz Fałkowski - Instytut Pileckiego

Zobacz także