Mediateka /

Kto wygrał w 1989 roku?

#media

Dyskusja „Kto wygrał w roku 1989? Społeczeństwo i elity polityczne wobec Solidarności i końca komunizmu" w cyklu „Pamięć 2018. Polacy o swojej historii”.

Rozmawiali:

DR ELŻBIETA CIŻEWSKA-MARTYŃSKA – socjolog, historyk idei, UW. Autorka prac poświęconych republikańskiej interpretacji Solidarności, m.in. książki „Filozofia publiczna Solidarności”.

PROF. ANTONI DUDEK – historyk, politolog, UKSW. Znawca politycznych dziejów III RP i przekształceń w obozie postsolidarnościowym. Autor m.in. książki „Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990”.

PROF. PIOTR KWIATKOWSKI – socjolog, APS. Bada postrzeganie przeszłości przez Polaków. Autor publikacji „Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji”.

DR ADAM MIELCZAREK – socjolog, UJ. Zajmuje się zagadnieniami tradycji ruchu „Solidarności”. Autor pracy „Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat 80”.

Moderacja: MATEUSZ FAŁKOWSKI.

Zobacz także