Mediateka /

Europa Środkowa oczami Hannah Arendt | seminarium

#media

10.03.2021

Tematem wykładu był obraz Europy Środkowej w książce Arendt „Korzenie totalitaryzmu". Sposób, w jaki filozofka rozumiała tę część Europy, wyrażał nie tylko jej osobiste poglądy; miał też specyficzny niemiecki kontekst kulturowy, historyczny i polityczny.

Prelegent starał się ten kontekst wytłumaczyć, zestawiając go z innymi autorami: Oskarem Haleckim oraz Piotrem Wandyczem. 

Wykład wygłosił prof. Marek Cichocki z Centrum Europejskiego w Natolinie, natomiast jako koreferent wystąpił dr Bartłomiej Kapica z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.
 

Zobacz także