English in Academia | warsztaty - Instytut Pileckiego

Warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim.

Warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim. Tworzyć teksty interesujące i zrozumiałe dla czytelników, klarownie przedstawiać myśli, skutecznie argumentować, porządkować swój wywód i prezentować go tak, by wzmocnić konkluzje.

Uczestnicy szlifują umiejętność pisania po angielsku – dokonują krytycznej analizy tekstów już opublikowanych oraz tworzą własne, by później zaprezentować je w czasie zajęć. Wygłaszając prezentacje i odpowiadając na pytania z sali, przygotowują się do udziału w konferencjach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez native speakerów.

WYKŁADOWCY: dr John Cornell, Richard Washington (w edycji 2017/2018)

Staram się przede wszystkim zachęcić uczestników do nowego podejścia i myślenia o różnych sposobach pisania po angielsku. Chodzi o tworzenie narracji w stylu anglo-amerykańskim, orientujemy się właśnie na ten rynek naukowy.

Dr John Cornell