Edukacja

 • Dylematy powojnia | warsztaty

  edukacja

  Dylematy powojnia | warsztaty

  Warsztaty, które pozwalają uczniom poznać problemy i historię pokolenia doświadczonego przez II wojnę światową.

 • E-dukacja | materiały do nauki zdalnej

  edukacja

  E-dukacja | materiały do nauki zdalnej

  Z powodu epidemii szkoły przestawiły się na niestandardowy tryb zajęć. Pedagodzy szukają pomysłów na taki sposób przekazania wiedzy, który będzie atrakcyjny dla ich podopiecznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, udostępniamy materiały do nauki zdalnej.

 • English in Academia | warsztaty

  edukacja

  English in Academia | warsztaty

  Warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim.

 • Gra Miejska. Krok Po Kroku

  edukacja

  Gra Miejska. Krok Po Kroku

  Gra miejska może być świetną formą edukowania o historii XX wieku. Przewodnik „Gra miejska. Krok po kroku” został przygotowany przez Instytut Pileckiego dla uczniów i nauczycieli, a także wszystkich tych, którzy chcieliby taką grę przygotować.

 • Głos kobiet | warsztaty

  edukacja

  Głos kobiet | warsztaty

  Kiedy Polki otrzymały w 1918 roku prawa wyborcze stało się to w uznaniu ich wieloletniej walki nie tylko o swoje prawa ale i o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Warsztaty „Głos kobiet” opowiadają fascynującą historię ich zaangażowania.

 • Historia w przekładzie | szkoła letnia

  edukacja

  Historia w przekładzie | szkoła letnia

  Szkoła dla tłumaczy języków angielskiego i niemieckiego, pracujących nad przekładami dwudziestowiecznych źródeł historycznych oraz tekstów akademickich o historii XX wieku.

 • International Teachers and Educators Program

  edukacja

  International Teachers and Educators Program

  ITEP to propozycja dla nauczycieli, edukatorów i pracowników miejsc pamięci z całego świata. Projekt stanowi platformę refleksji merytorycznej, metodologicznej oraz wymiany doświadczeń między profesjonalistami działającymi na polu edukacji historycznej.

 • Moje miasto. Moja historia | projekt

  edukacja

  Moje miasto. Moja historia | projekt

  Wiele lokalnych historii związanych z II wojną światową jest dziś zapomnianych. W trakcie projektu uczniowie nie tylko poznają okupacyjną historię w swojej miejscowości, ale również tworzą własną grę miejską.

 • Pionierzy Polskiej Niepodległości | projekt

  edukacja

  Pionierzy Polskiej Niepodległości | projekt

  W ramach projektu chcemy przypomnieć zapomniane lokalne postacie, środowiska i fenomeny związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

 • Rafał Lemkin. Z bliska | concept book

  edukacja

  Rafał Lemkin. Z bliska | concept book

  Prezentujemy pierwszy edukacyjny concept book Instytutu Pileckiego! Osią tej publikacji są losy prawnika, nierozerwalnie związane z procesem powstawania jego najważniejszego dzieła: Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

 • Solidarność. Czyli jak się dogadać? | warsztaty

  edukacja

  Solidarność. Czyli jak się dogadać? | warsztaty

  Kiedy w 1980 roku powstała „Solidarność”, Polacy udowodnili, że potrafią się porozumieć i zbudować wspólnotę opartą na kompromisie. Podczas warsztatów przyglądamy się temu fenomenowi.

 • Zawołać po imieniu | warsztaty

  edukacja

  Zawołać po imieniu | warsztaty

  Głównym celem warsztatów jest przybliżenie historii ofiar Holokaustu oraz ukazanie mechanizmów, które stały za jego przygotowaniem i przeprowadzeniem.

 • Życie za bochenek chleba | warsztaty

  edukacja

  Życie za bochenek chleba | warsztaty

  Polska pomoc Żydom w okresie okupacji to tysiące niezwykłych historii o solidarności i męstwie oraz zwykłym człowieczeństwie. W trakcie warsztatów poznacie kilka z nich.