E-dukacja | materiały do nauki zdalnej

Z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przygotowaliśmy pakiet edukacyjny na temat wydarzeń sprzed 80. lat, składający się z tekstów źródłowych, infografik, a także ćwiczeń i zadań dla uczniów. W materiałach znajduje się również link do relacji Henryka Troszczyńskiego (zm. 2019), który jesienią 1942 roku trafił w okolice Katynia jako robotnik przymusowy. Kiedy usłyszał o losie polskich oficerów, poinformował o tym Niemców, którzy wszczęli śledztwo w tej sprawie. Materiały na temat Zbrodni Katyńskiej powstały na podstawie zasobów cyfrowych Instytutu Pileckiego; relacji z bazy świadectw „Zapisy Terroru” oraz nagrań zarejestrowanych w ramach projektu „Świadkowie Epoki”.

Zobacz materiały


Pakiet edukacyjny przygotowany z okazji 77 rocznicy powstania w getcie warszawskim przybliża uczniom założenia i etapy niemieckiej polityki ludobójczej wobec ludności żydowskiej, dramatyczną sytuację panującą w getcie warszawskim, a także heroiczną walkę powstańców w 1943 roku. Zestaw ćwiczeń składa się z tekstów źródłowych, infografik, a także zadań dla uczniów. W materiałach znajduje się również link do relacji Krystyny Budnickiej, która w chwili wybuchu powstania miała 11 lat. Udało jej się wydostać z getta, dzięki pomocy Polaków. Obecnie jest działaczką Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. W pakiecie wykorzystano również zeznania i relacje z zasobów cyfrowych Instytutu Pileckiego: bazy świadectw „Zapisy Terroru”, nagrań zarejestrowanych w ramach projektu „Świadkowie Epoki”, a także fragmentów filmu dokumentalnego „Świadkowie Epoki: Czas Zagłady”. 

Zobacz materiały


Celem niniejszych materiałów do e-learningu jest przypomnienie historii obozu Gusen, który zaplanowano jako filię Mauthausen i przeznaczono do niszczenia polskiej inteligencji. Z czasem stał się on miejscem kaźni również innych narodowości oraz grup społecznych.

Pakiet edukacyjny dotyczący KL Gusen składa się z 8 tekstów źródłowych oraz 4 ćwiczeń. Tworzą one logiczny ciąg, ale można z nich również korzystać wybiórczo. Ważny element stanowi animacja przygotowana na podstawie relacji jednego z więźniów obozu, Józefa Żmija; została ona zilustrowana bogatym materiałem archiwalnym, w tym kadrami z unikalnego filmu dokumentującego wyzwolenie obozu przez wojska amerykańskie.

Zobacz materiały

Zobacz także