Głos kobiet | warsztaty

W ramach warsztatów zapraszamy uczniów do poznania historii Polek, żyjących na początku XX wieku, angażujących się społecznie, politycznie oraz walczących z bronią w ręku o niepodległość Polski. W ramach warsztatów chcemy przybliżyć zaangażowanie różnych środowisk kobiecy: chrześcijańskich demokratek, feministek, rewolucjonistek.

Na podstawie materiałów źródłowych, uczniowie, wykorzystując między innymi technikę kolażu, opowiadają o działalności Polek zaangażowanych społecznie w początkach XX wieku. Uczniowie analizując poszczególne środowiska, wybierają, to które jest im najbliższe. Zastanawiają się również nad znaczeniem słowa „emancypacja”.

Kontakt i zapisy: Roch Dąbrowski, r.dabrowski@instytutpileckiego.pl

Zobacz także