Dylematy powojnia | warsztaty

Warsztaty, które pozwalają uczniom poznać problemy i historię pokolenia doświadczonego przez II wojnę światową.

Biograficzna gra decyzyjna, podczas, której uczestnicy starają się zmierzyć z wyborami, jakich dokonywały pokolenia Polaków w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Uciec z Polski czy do niej powrócić? Pozostać w konspiracji czy ujawnić się po amnestii z 1947 roku?

Uczniowie dyskutują na temat podjętych decyzji, próbują uzasadnić swoje wyboru i omawiają z prowadzącym warsztat typy postaw prowadzących do określonych wyborów w konkretnej rzeczywistości historycznej.

Gra dostępna jest również w wersji pudełkowej.

Kontakt i zapisy: Jakub Mańczak, j.manczak@instytutpileckiego.pl

Zobacz także