Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX | Totalitarian and 20th Century Studies

10 grudnia 2018

211118_DoswDwochTotalitaryzmow_05_fotPM

Zawartość niniejszego tomu „Studiów” nawiązuje do fundamentalnych problemów badawczych i historiograficznych, znajdujących się w centrum zainteresowań Instytutu Pileckiego. Obejmują one charakter i specyfikę polskiego doświadczenia zderzenia z totalitarnymi reżimami, w szczególności z niemiecką polityką okupacyjną względem polskich obywateli, oraz kluczowe wyzwania dotyczące badań nad II wojną światową i jej znaczeniem we współczesnym świecie, zwłaszcza w wymiarze kultury pamięci i edukacji historycznej.

The structure and content of the volume references the fundamental research and historiographical problems with which the Witold Pilecki Center has been involved since its inception. These encompass the very specific nature of Polish society’s encounter with the two totalitarianisms – and in particular with German occupation policy – as well as the key challenges faced by research into the Second World War and the significance of the conflict for the present day, especially as regards the culture of memory and historical education.

W tomie znajdują się zarówno polskie, jak i angielskie wersje artykułów.

Książka dostępna na stronie internetowej dystrybutora – księgarni internetowej Motyle Książkowe.


RADA NAUKOWA | SCIENTIFIC COUNCIL

Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański)

Paweł Kaczorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin)

Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Joanna Nowakowska-Małusecka Uniwersytet Śląski

Tadeusz Panecki (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Alexandra Richie (Collegium Civitas)

Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

REDAKTOR NACZELNY | EDITOR-IN-CHIEF

Wojciech Kozłowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO | VICE-EDITOR-IN-CHIEF

Eryk Habowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

REDAKCJA | EDITORS

Piotr Biliński, Mateusz Fałkowski, Marcin Panecki, Jerzy Rohoziński, Martyna Rusiniak-Karwat, Monika Giemeła (sekretarz redakcji / Assistant to the Editorial Board)

RECENZENCI | REVIEWERS

Grzegorz Bębnik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN W Katowicach)

Mateusz Fałkowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin)

Marcin Panecki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach)

Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

TŁUMACZENIE | TRANSLATORS

Aleksandra Arumińska, Małgorzata Hoc (s. 104-117), Julia Niedzielko, Maciej Zakrzewski

REDAKCJA JĘZYKOWA, KORETKA / EDITING AND PROOFREADING

Anna Mróz, Joanna Cieloch-Niewiadomska, Marzena Zielonka, Halina Bukowiecka

PROJEKT OKŁADKI I OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN & COVER DESIGN

Beata Dejnarowicz

ŁAMANIE I SKŁAD | TYPESETTING AND PAGE MAKEUP

Anter-Poligrafia, Andrzej Leśkiewicz

WYDAWCA | PUBLISHER

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

 

© Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2018

All rights reserved

ISSN 2545-241X

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl