Poznajcie Instytut Pileckiego

23 sierpnia 2018

750

Instytut Pileckiego rozpoczyna działalność. Instytucja powstała z połączenia Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz Instytutu Solidarności i Męstwa.

Wykorzystując potencjał instytutu badawczego i instytucji kultury, Instytut Pileckiego będzie w sposób komplementarny prowadzić badania nad historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i okresu funkcjonowania dwóch totalitaryzmów – niemieckiego i sowieckiego.

BADAMY HISTORIĘ

Przed nami nowe wyzwania. Chcemy pielęgnować pamięć historyczną oraz stworzyć miejsce do międzynarodowej i interdyscyplinarnej dyskusji toczonej przez badaczy XX wieku. Będziemy prowadzić badania w zakresie nauk historycznych oraz innych nauk humanistycznych i społecznych – poszerzać i dokumentować wiedzę na temat totalitaryzmów oraz zbrodni niemieckich i sowieckich w XX wieku.

Zwiększamy aktywność w obszarze edukacji – przygotowujemy jeszcze więcej projektów skierowanych do młodzieży. Na naukowców i badaczy czeka nasz program stypendialny – mamy nadzieję, że przyczyni się do powstania nowych inspirujących prac dotyczących trudnej historii XX wieku.

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ

XX wiek naznaczony jest tragicznym doświadczeniem totalitaryzmów. Miliony ludzi padły ofiarą zbrodni sowieckich, zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych, zbrodni wojennych.

By uhonorować i upamiętnić osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej, dyrektor Instytutu będzie wnioskował do Prezydenta RP o nadanie im medalu Virtus et Fraternitas.

Będzie to wyraz wdzięczności za ich postawę i niesienie pomocy potrzebującym, często z narażeniem życia swojego, rodziny i bliskich.

DZIAŁAMY RAZEM

Dorobek obu instytucji zostanie zachowany. Dotychczasowe projekty będą kontynuowane, rozpoczniemy też działania w nowych obszarach. Będziemy jeszcze prężniej budować nasze archiwa, a także udostępniać relacje świadków w ramach portalu Zapisy Terroru.pl i projektu Świadkowie Epoki.

Zaprosimy Was do udziału w pokazach filmowych i dyskusjach z twórcami w cyklu „Obrazy Historii”. Będziemy wydawać kolejne książki i organizować debaty z udziałem badaczy i publicystów. Spotkamy się warsztatach dla młodych filmowców czy tłumaczy. Nie zabraknie też ważnych konferencji naukowych z międzynarodowym gronem naukowców i szerokiej współpracy z instytucjami z całego świata.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl