Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5 - Instytut Pileckiego

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5

Najnowszy rocznik Instytutu Pileckiego jest już dostępny! Tom 5. koncentruje się na pierwszych latach II wojny światowej, a także dążeniach III Rzeszy i Związku Sowieckiego do unicestwienia ówczesnego porządku oraz budowy na jego gruzach „nowego ładu”.

„Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” to dwujęzyczny (polsko-angielski), interdyscyplinarny rocznik wydawany przez Instytut Pileckiego, służący za forum dla międzynarodowej wymiany myśli, prezentowania wyników badań monograficznych, prac syntetyzujących czy refleksji metodologicznej. Poświęcony studiom nad XX wiekiem, a w szczególności nad problematyką totalitaryzmów.

W najnowszym tomie zostały poruszone zagadnienia związane z pierwszymi latami II wojny światowej, okresem, w którym systemy totalitarne III Rzeszy i Związku Sowieckiego rościły sobie prawa do anihilacji ówczesnego porządku i budowy na jego gruzach „nowego ładu”. Zakres tematyczny jest dość szeroki, obejmuje bowiem wypadki z wielu krajów Europy, a także spoza kontynentu.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać poniżej.

Kup wersję papierową.

Zobacz także