Aktualność

Polska szkoła prawa XX wieku. Na ratunek człowiekowi – między dyplomacją, prawem i polityką | call for papers

11.06.2021

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Instytut Pileckiego w ramach projektu Lemkin 2018-2023, która odbędzie się w dniach od 8 do 9 grudnia 2021 roku. Na zgłoszenia czekamy do 18 października.

XX wiek, a w szczególności II wojna światowa, przyniósł największą w historii liczbę ofiar, szacowaną w milionach bezbronnych cywili. Instrumenty terroru wymierzono w grupy, społeczności i całe narody skazane na wyniszczenie decyzjami politycznymi, które uzasadniano totalitarnymi ideologiami. U podstaw tragedii, do jakiej doszło w konsekwencji wprowadzania w życie idei opanowania Europy przez Hitlera i Stalina siłą i terrorem, stały jednak też wcześniejsze doświadczenia: I wojna światowa, tragedia Ormian, pogromy ludności żydowskiej w imperium rosyjskim, porządek wersalski, który przywrócił państwom w Europie niepodległość po rozpadzie dotychczasowych imperiów, a również rewolucja bolszewicka.

W odpowiedzi na to w pierwszej połowie XX wieku następował stopniowy rozwój prawa międzynarodowego i idei ochrony pokoju oraz praw nie tylko jednostki, lecz także całych społeczności i grup. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest działalność Rafała Lemkina, autora pojęcia „genocide” zaprezentowanego m.in. w książce Rządy państw osi w okupowanej Europie (1944). Pierwsze jego badania, które doprowadziły go do sformułowania tego pojęcia, sięgają już wczesnych lat trzydziestych.

Międzynarodowe środowisko prawnicze w dwudziestoleciu międzywojennym stało się kuźnią, w której formowały się prace wielu gremiów międzynarodowych, także z udziałem Polaków. Tegoroczna konferencja Instytutu Pileckiego jest okazją, by przybliżyć ówczesne nurty prawno-polityczne, koncepcje i idee, jak i starania konkretnych osób, a wreszcie zabiegi podejmowane w trakcie II wojny światowej w celu napiętnowania i powstrzymania ludobójstwa.

Chcemy przyjrzeć się działaniom prawników, dyplomatów i polityków – nie tylko Polaków, lecz także osób innych narodowości – których celem było ratowanie życia, pomoc ofiarom wojny totalnej wymierzonej w ludność cywilną Europy i świata, a wreszcie wprowadzenie w przestrzeni międzynarodowej prawnych i politycznych mechanizmów, które w przyszłości skutecznie stałyby na straży prawa jednostek i całych narodów do życia. Czekamy na propozycje tematów wystąpień poświęconych rozwojowi prawa międzynarodowego w ujęciu porównawczym, prezentujących wyniki badań indywidualnych i zespołowych.

 

ZARYS ZAKRESU TEMATYCZNEGO

• Życie i działalność prawników, dyplomatów i polityków zaangażowanych w kształtowanie praw człowieka

• Polska szkoła prawa w XX wieku: przedstawiciele, kierunki, specyfika

• Polskie źródła do badań nad genocydem

• Prawo i polityka w pierwszej połowie XX wieku na przykładzie paktu Brianda–Kelloga – na drodze do potępienia wojny

• Ludobójstwo: geneza pojęcia i konwencji z 1948 roku – ujęcie prawno-polityczne

• Na ratunek: prawnicy, dyplomaci i politycy w konfrontacji z ludobójczymi totalitaryzmami w Europie

• Od racji stanu do zbrodni – koniec ludobójstwa?

• W poszukiwaniu winnych: zbrodnie, zbrodniarze i sędziwie

• Transitional Justice – na drodze do sprawiedliwości i pojednania

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne).

• Dopuszczamy różne formy wirtualnego uczestnictwa: nagrania video, wideokonferencję on-line.

• Czas wystąpień: 10–15 minut.

• Konferencja jest planowana w formie wirtualnej, będzie zorganizowana z użyciem komunikacji internetowej (program Zoom). Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia części wystąpień w formie tradycyjnej w Warszawie (dla zainteresowanych taką formą), o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ:

• Zgłoszenia powinny zostać wysyłane drogą mailową za pośrednictwem formularza (zobacz poniżej).

• Kandydatów z Polski prosimy o wypełnienie formularza w języku polskim, chyba że językiem ojczystym zgłaszającego się jest inny język. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza po angielsku.

• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 października roku.

• Wszyscy wybrani i zakwalifikowani aplikanci zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszenia. Zgłoszenia na konferencję oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: lemkin@instytutpileckiego.pl

Zobacz także